Budova

Český a Slovenský pavilon v Benátkách

Giardini di Castello, Benátky, Itálie, 30122 Mapa

O budově

Československý pavilon, jehož podoba do současnosti nedoznala žádných významnějších změn, byl dostaven a slavnostně otevřen na XV. benátském bienále v roce 1926. Zaujal výhodné místo jedné ze dvou hlavních ulic parku Giardini, v sousedství pavilonů Francie (1912), Velké Británie (1909) a Německa (1909). Pavilon je stavba jednoduchého obdélného půdorysu s jediným centrálním výstavním sálem, na který navazují vedle vchodu dvě malé místnosti, jež slouží jako technické zázemí expozice. Hlavním zdrojem světla je velké světlíkové střešní okno, pod nímž je zavěšeno rozptylné velárium, a jediným zdobným prvkem (kromě jednoduchých pilastrů na bočních fasádách) je průčelí, které je v současné době ozdobeno monumentálním portikem z červeného mramoru, v němž jsou zasazena vrata pokrytá mědí s rondokubistickým dekorem, vše je završeno jednoduchým plastickým nápisem Cecoslovacchia. Autorem pavilonu je Otakar Novotný (1880⁠–⁠1959), který je považován za zakladatele moderní české architektury. 

Zdroj: WOLF, Veronika, ed. Česko-slovenský pavilon v Benátkách: Pavilion of the Czech Republic and the Slovak Republic in Venice. V Praze: Národní galerie, 2013. ISBN 978-80-7035-530-5