Budova

Český a Slovenský pavilon v Benátkách

Giardini di Castello, Benátky, Itálie, 30122 Mapa

O budově

Československý pavilon, jehož podoba do současnosti nedoznala žádných významnějších změn, byl dostaven a slavnostně otevřen na XV. benátském bienále v roce 1926. Zaujal výhodné místo jedné ze dvou hlavních ulic parku Giardini, v sousedství pavilonů Francie (1912), Velké Británie (1909) a Německa (1909). Pavilon je stavba jednoduchého obdélného půdorysu s jediným centrálním výstavním sálem, na který navazují vedle vchodu dvě malé místnosti, jež slouží jako technické zázemí expozice. Hlavním zdrojem světla je velké světlíkové střešní okno, pod nímž je zavěšeno rozptylné velárium, a jediným zdobným prvkem (kromě jednoduchých pilastrů na bočních fasádách) je průčelí, které je v současné době ozdobeno monumentálním portikem z červeného mramoru, v němž jsou zasazena vrata pokrytá mědí s rondokubistickým dekorem, vše je završeno jednoduchým plastickým nápisem Cecoslovacchia. Autorem pavilonu je Otakar Novotný (1880⁠–⁠1959), který je považován za zakladatele moderní české architektury. 

Zdroj: WOLF, Veronika, ed. Česko-slovenský pavilon v Benátkách: Pavilion of the Czech Republic and the Slovak Republic in Venice. V Praze: Národní galerie, 2013. ISBN 978-80-7035-530-5    

Rekonstrukce pavilonu

Český a Slovenský pavilon v Benátkách je dočasně uzavřen z důvodu rozsáhlé celkové rekonstrukce, kterou si vyžádalo poškození střechy a střešních a stropních konstrukcí z důvodu pádu stromu v létě 2019. Národní galerie v Praze a Slovenská národní galerie začátkem letošního roku ukončila intenzivní jednání s příslušnými ministerstvy obou zemí ohledně veškerých právních a finančních kroků potřebných k rekonstrukci.

NGP jako jeho pověřený zástupce v současné době zadala dopracování studie architektonického řešení oprav a rekonstrukce pavilonu. Po jejím dokončení budou následovat výběrová řízení na inženýrskou činnost v Itálii a na dodavatele projektové dokumentace v ČR, která by měla směřovat k vydání příslušného stavebního povolení. Po vypracování projektové dokumentace a jejím schválení příslušnými italskými úřady bude připraven projekt pro provedení stavby a proběhne výběrové řízení na dodavatele samotné realizace rekonstrukce. Ten bude vybrán do 14 měsíců od zahájení prací na projektové dokumentaci. Rekonstrukce pavilonu by měla být ukončena do 24 měsíců od schválení projektové dokumentace italskými úřady, tedy do konce roku 2024.

Po ukončení rekonstrukce bude dle dohodnutého rotačního modelu v Českém a Slovenském pavilonu vystavovat slovenská strana. V roce 2020 bylo bienále zrušeno kvůli pandemické situaci, a proto v roce 2021 a 2022 měl pavilon sloužit k prezentaci Slovenské republiky.

Národní galerie spolu s Ministerstvem kultury ČR bude pro rok 2023 hledat vhodnou alternativní lokaci pro prezentaci České republiky na bienále.