Oddělení rozvoje publika

Nabízíme návštěvníkům NGP širokou škálu edukačních programů, které mohou mít různorodé formy od komentovaných prohlídek, přednášek a diskusí, seminářů, kurzů, metodicky propracovaných vzdělávacích programů a tvůrčích dílen až po performativní akce. Vytváříme v galerii otevřený prostor pro setkání a propojení uměleckých děl, kurátorů, umělců, specialistů z různých společenských oborů a široké veřejnosti.

Umožňujeme aktivní účast publika, zohledňujeme potřeby různých skupin návštěvníků a inspirujeme k vlastní tvorbě. Naše programy přinášejí kultivaci, vzdělávání a zážitek, duchovní a estetické obohacení, nové pohledy na umění. Rozvíjejí respekt k odlišnostem, rozšiřují obzory a přispívají ke smysluplnému trávení volného času. Programy pro vás připravuje dlouhodobě budovaný tým specialistů ⁠–⁠ pedagogů, historiků umění, vizuálních umělců, dramatických pedagogů a odborníků z dalších souvisejících oborů. Rozsáhlou oblastí naší edukační činnosti je zprostředkování umění školním skupinám a pedagogům, pro něž je připravována speciální nabídka programů.

Edukační aktivity se v Národní galerii Praha začaly realizovat již v šedesátých letech 20. století. Formy a metodika vzdělávacích programů během několika desetiletí procházely různými proměnami a rozšiřovaly se o nové formáty.

Podívejte se na aktuální programy: