MgA. Anna Chmelová

MgA. Anna Chmelová

Edukátorka

Absolvovala
studium na Střední uměleckoprůmyslové škole, obor Malba a Vysoké škole
uměleckoprůmyslové, obor Konceptuální a intermediální tvorba. V NGP pracuje
od roku 2008. V letech 2008⁠–⁠2012 se věnovala tvorbě a realizaci výtvarných
programů a letních ateliérů zaměřených na zprostředkování gotického umění, od
roku 2012 zprostředkovává umění baroka a renesance. V Oddělení rozvoje publika NGP se zaměřuje na školní programy, výtvarné dílny pro samostatné návštěvníky,
koncepci a náplň studií ve výstavách ve spolupráci se současnými vizuálními
umělci a v návaznosti na osobní zkušenost v umělecké praxi.