Mgr. Jana Klímová

Mgr. Jana Klímová

Edukátorka

Studovala estetiku na Filozofické fakultě
Univerzity Karlovy. Zaměřuje se na edukační činnost především v oblasti renesančního
a barokního umění. Ve sbírkových
expozicích a na výstavách koncipuje přednášky, výtvarné dílny,
letní ateliéry, programy pro školy, pracovní listy pro děti ad. V letech
2018–2020 spolupracovala na vzdělávacích aktivitách k nové sbírkové
expozici Staří mistři ve Schwarzenberském paláci. Je spoluautorkou publikace
Abeceda (Národní galerie v Praze, 2000) a Rembrandt a jeho Učenec (Národní
galerie v Praze, 2015).
Zabývá se problematikou zprostředkování umění nevidomým
návštěvníkům. Je kurátorkou hmatové expozice Doteky baroka, která je vystavena
ve Schwarzenberském paláci.