PhDr. Marina Hořínková, Ph.D.

PhDr. Marina Hořínková, Ph.D.

Edukátorka

Marina Hořínková vystudovala obor Dějiny umění na FF UK v Praze. V roce 2009 získala titul Ph.D. Během svého studia se zabývala především srovnávací ikonografií křesťanského Východu a Západu. Nyní je předmětem jejího zájmu popularizace vědy. Od roku 2004 pracuje v Národní galerii Praha. Zaměřuje se na zprostředkování středověkého umění veřejnosti, a to především školním a předškolním dětem. V minulosti spolupracovala na vzdělávacích programech k výstavám Císař Karel IV. 1316⁠–⁠2016, Bez hranic. Umění v Krušnohoří mezi gotikou a renesancí, Krásné madony, Očím skryté, Očím na odiv aj. Je autorkou textů knižních publikací NGP pro děti ⁠–⁠ Poklady císaře Karla IV., Mrkni na to, stejně jako mnohých pracovních listů.