Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický

Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický

Vedoucí Programového oddělení
Působí v NGP jako lektor (od roku 2006) a edukátor (od roku 2009). Zprostředkovává umění a architekturu 19.–21. století ve vzdělávacích programech a přednáškách, koncipuje interaktivní studia pro výstavy a expozice, připravuje programy ve spolupráci se současnými umělci. Studoval učitelství výtvarné výchovy pro SŠ a ZUŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci a malířství na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Věnuje se volné tvorbě – kresbě, malbě, performance či vytváření objektů a instalací. V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky.

Od roku 2016 vede Programové oddělení NGP.