Služby veřejnosti

Národní galerie Praha poskytuje různorodé služby od poskytování fotomateriálů k vyřízení žádostí o výpůjčky děl nebo například o žádosti na vývoz předmětů kulturní hodnoty. Velkou část těchto žádostí za NGP vyřizuje odbor dokumentace sbírkového fondu.

Zde se nachází přehled poskytovaných služeb včetně podmínek žádostí a ceníků.