Další kontakty

Personální oddělení
hr@ngprague.cz
Provoz a investice
proi@ngprague.cz
Oddělení bezpečnosti a ochrany majetku
security@ngprague.cz
Výstavní oddělení
vystavy@ngprague.cz
Metodické centrum
mcgalerie@ngprague.cz
Žádosti o informace týkající se ochrany osobních údajů
GDPR@ngprague.cz