Další kontakty

Personální oddělení
hr@ngprague.cz
Provoz a investice
proi@ngprague.cz
Oddělení bezpečnosti
security@ngprague.cz
Výstavní odbor
vystavy@ngprague.cz
Metodické centrum
mcgalerie@ngprague.cz
Žádosti o informace týkající se ochrany osobních údajů
GDPR@ngprague.cz