Vedení a organizační struktura

Vedení Národní galerie Praha

Generální ředitelka
Alicja Knast
Kabinet generálního ředitele
Mgr. Eva Giese, kancléřka
Odbor dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Eva Balaštíková, ředitelka
Odbor ochrany sbírkového fondu
Ing. Dušan Perlík, ředitel
Odbor vědy a výzkumu
PhDr. Martin Musílek, Ph.D., ředitel
Odbor strategie a plánování
Mgr. Radka Neumannová

Finanční odbor
Ing. Irena Žáčková, ředitelka

Provozní a investiční odbor
Ing. Irena Žáčková, dočasně pověřena řízením odboru
Sbírka starého umění
Mgr. Štěpánka Chlumská, dočasně pověřena řízením sbírky
Sbírka umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Veronika Hulíková, ředitelka sbírky
Sbírka moderního a současného umění
Mgr. Michal Novotný, ředitel sbírky
Sbírka grafiky a kresby
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D., ředitelka sbírky
Sbírka asijského umění
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D., ředitelka sbírky