Poradní sbor pro akviziční činnost

PhDr. Zlata Černá
PhDr. Eliška Fučíková, CSc.
prof. PhDr. Ivo Hlobil, CSc.
Mgr. Libor Jůn, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.
Mgr. Martin Krummholz, Ph.D.
prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
prof. PhDr. et ing. Jan Royt, Ph.D.
doc. PhDr. Filip  Suchomel, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Císař, Ph.D.
doc. PhDr. Marie Rakušanová, Ph.D.

Předmět činnosti poradního sboru: podle směrnice GŘ č. 2/2009 Evidence a inventarizace sbírkových předmětů NG v Praze, nabývání a vyřazování sbírkových předmětů, příloha č. 7 Organizační řád poradních sborů pro sbírkotvornou činnost a poradního sboru pro akviziční činnost Archivu NG odměna není poskytována.