Odborní pracovníci

Ředitelé sbírek

Mgr. Veronika Hulíková

ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Profil

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil

Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.

ředitelka Sbírky umění Asie a Afriky
Profil

Dr. phil. Marius Winzeler

ředitel Sbírky starého umění
Profil

Mgr. Michal Novotný

ředitel Sbírky moderního a současného umění
Profil

Kurátoři

PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.

vedoucí oddělení staré kresby a grafiky
Profil

Julia Tatiana Bailey, Ph.D.

kurátorka moderního a současného umění
Profil

Chemická laboratoř


Lektoři

Mgr. Jitka Handlová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Mgr. Jana Klímová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

MgA. Anna Chmelová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Mgr. Hana Dočkalová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Mgr. Hana Rosenkrancová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Jindra Veselská

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický

kurátor pro edukační činnost & vedoucí oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost
Profil

Mgr. Barbora Škaloudová

kurátorka pro edukační činnost
Profil

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop