PhDr. Alena Volrábová, PhD.

PhDr. Alena Volrábová, PhD.

Ředitelka Sbírky grafiky a kresby

Alena Volrábová vystudovala obor Dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze. Během studií začala pracovat v Národní galerii v oddělení staré kresby, které se od té doby věnuje. Zejména se zabývá uměním raného novověku, zvláště středoevropskými kresbami a grafikou 16.⁠–⁠17. století a ikonografií. Dlouhodobě se zabývá dílem Václava Hollara. Za soupisový katalog jeho kreslířského díla se v roce 2018 stala laureátkou Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky. 

Od roku 2008 je ředitelkou Sbírky grafiky a kresby.