Lidé

Generální ředitelka

Alicja Knast
Generální ředitelka

Vedení

Mgr. Eva Balaštíková
Ředitelka Odboru dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Štěpánka Chlumská
Dočasně pověřena řízením Sbírky starého umění
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky asijského umění
Mgr. Veronika Hulíková
Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Ředitel Odboru vědy a výzkumu
PhDr. Marek Novobílský
Ředitel Obchodního odboru
Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění
Ing. Dušan Perlík
Ředitel Odboru ochrany sbírkového fondu
Jana Šmídmajerová
Ředitelka Výstavního odboru
Ing. Ivana Štysová
Ředitelka Provozního a investičního odboru
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Veronika Wolf
Ředitelka Odboru vnějších vztahů
Ing. Irena Žáčková
Finanční ředitelka

Kurátoři

Dr. Julia Tatiana Bailey, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Mgr. Martina Bezoušková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Tomáš Hladík
Kurátor Sbírky starého umění
Mgr. et Mgr. Helena Huber-Doudová
Kurátorka Sbírky architektury
Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Zdenka Klimtová
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
Mgr. Dalibor Lešovský
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
Mgr. Alice Němcová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Irena Nývltová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby

Věda a výzkum

Odbor ochrany sbírkového fondu

Ing. Václava Antušková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
Ing. Kateřina Hricková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
Ing. et Bca. Martina Bajeux Kmoníčková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
Vedoucí Restaurátorského oddělení
Ing. Radka Šefců
Vedoucí chemické laboratoře

Odbor dokumentace sbírkového fondu

MgA. David Stecker
Vedoucí Oddělení fotografické dokumentace