Lidé

Generální ředitelka

Ing. Alena Anne-Marie Nedoma
Generální ředitelka

Vedení

Mgr. Eva Balaštíková
Ředitelka Odboru dokumentace sbírkového fondu
Mgr. Markéta Hánová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky asijského umění
Mgr. Veronika Hulíková
Ředitelka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
PhDr. Martin Musílek, Ph.D.
Ředitel Odboru vědy a výzkumu
PhDr. Marek Novobílský
Ředitel Obchodního odboru
Mgr. Michal Novotný
Ředitel Sbírky moderního a současného umění
Ing. Dušan Perlík
Ředitel Odboru ochrany sbírkového fondu
Jana Šmídmajerová
Ředitelka Výstavního odboru
Ing. Ivana Štysová
Ředitelka Provozního a investičního odboru
PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
Ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Dr. phil. Marius Winzeler, lic. phil.
Ředitel Sbírky starého umění
PhDr. Veronika Wolf
Ředitelka Odboru vnějších vztahů

Kurátoři

Dr. Julia Tatiana Bailey, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
Mgr. Martina Bezoušková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Štěpánka Chlumská
Kurátorka Sbírky starého umění
Mgr. et Mgr. Helena Doudová
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Tomáš Hladík
Kurátor Sbírky starého umění
Adéla Janíčková, MA
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Zdenka Klimtová
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Petra Kolářová, PhD.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Olga Kotková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
Mgr. Dalibor Lešovský
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Irena Nývltová
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Anna Pravdová, Ph.D
Kurátorka Sbírky umění 19. století a klasické moderny
Mgr. Jana Ryndová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky asijského umění
Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
Kurátor Sbírky grafiky a kresby
PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.
Kurátorka Sbírky starého umění
Mgr. Zuzana Wagner, Ph.D.
Kurátorka Sbírky moderního a současného umění
PhDr. Petra Zelenková, Ph.D.
Kurátorka Sbírky grafiky a kresby

Odbor ochrany sbírkového fondu

Ing. Václava Antušková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
Ing. Kateřina Hricková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
Ing. et Bca. Martina Bajeux Kmoníčková
Vědecká pracovnice chemické laboratoře
doc. MgA. Adam Pokorný, Ph.D.
Vedoucí Restaurátorského oddělení
Ing. Radka Šefců
Vedoucí chemické laboratoře

Odbor dokumentace sbírkového fondu

MgA. David Stecker
Vedoucí Oddělení fotografické dokumentace