PhDr. Zdenka Klimtová
kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1982  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor orientalistika – bengálština, absolutoriun

Kurátorka Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze se zaměřením na umění jižní a jihovýchodní Asie. Zabývá se také asijským textilem se specializací na orientální koberce.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Zdenka Klimtová, Orientální koberce z českých soukromých sbírek, (kat. výst.), Západočeské muzeum v Plzni 2004.

Zdenka Klimtová, Kavkazské koberce – Caucasian Rugs, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2006.

Zdenka Klimtová – Dagmar Pospíšilová, Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici, (kat. výst.), Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

Dagmar Pospíšilová – Zdenka Klimtová, Otokar Feistmantel (1848–1891) and the Indian Collection of the Náprstek Museum, National Museum, Praha 2011.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Obraz Buddhy Šákjamuniho v asijském umění, Národní galerie v Praze 1996

Kavkazské koberce, Národní galerie v Praze 2006–2007

Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici (spoluautorka), Národní muzeum, Praha 2007 – Moravské zemské muzeum, Brno 2010.

KONTAKT

zdenka.klimtova@ngprague.cz
+420 224 810 758

Výstavy v národní galerii
Zimní variace
Datum konání: 06.12.2016 - 05.03.2017
Více informací
Asie v letních barvách
Datum konání: 06.06.2017 - 10.09.2017
Více informací
Hudba jako obraz
Datum konání: 15.09.2017 - 03.12.2017
Více informací
Loučení s Asií
Datum konání: 05.12.2017 - 25.02.2018
Více informací
Záhada Čapkova koberce
Datum konání: 22.08.2018 - 25.11.2018
Více informací
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…