PhDr. Tomáš Hladík

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1973–1978  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory dějiny umění–historie

1979–1981  Oblastní galerie v Liberci

1983–1989  Okresním muzeum v Kutné Hoře

1992–1994  Státní ústav památkové péče v Praze

od 1. 5. 1994  Národní galerie v Praze

od 1995  vedoucím oddělení českého umění Sbírky starého umění a současně kurátorem sbírky barokní plastiky; specializuje se na sochařství italské renesance a baroka a na plastiku střední Evropy v 17.–18. století

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tomáš Hladík, Hesla o sochařství baroka v Čechách, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2001.

Tomáš Hladík, Sochařství baroka v Čechách, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Národní galerie v Praze 2001.

Tomáš Hladík, statě o sochařství manýrismu a baroka v Čechách a o sochařské barokní dílně, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Jiří, ed. Vít Vlnas, Národní galerie v Praze 2005.

Tomáš Hladík, Sochařská výzdoba, in: Karlův most, Ottovo nakladatelství, Praha 2007.

Tomáš Hladík, kapitoly: IV. Sloupy medicejské moci, VII. Za poklady Medicejských, VIII. Na východ od dómu, in: Vít Vlnas – Petr Petr Přibyl – Tomáš Hladík, Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009.

Tomáš Hladík, Sochařství doby Karla Škréty, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2010. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Josef Jiří Jelínek (1697–1776). Barokní sochařská dílna z Kosmonos, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, 24. 10. 1997–15. 2. 1998

Ignác František Platzer (1717–1787). Sv. Jan Nepomucký. Dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze, Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 14. 4.–11. 7. 1999

Umění manýrismu a baroka v Čechách (spolu s A. Rousovou), rozšířená expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 1. 6. 2005–30. 11. 2007

František Preiss (kolem 1660–1712). Restaurované sochy z klášterního kostela v Doksanech, Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 19. 8.–20. 11. 2005 

KONTAKT

tomas.hladik@ngprague.cz
+420 233 081 715

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop