PhDr. Tomáš Hladík

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1973–1978  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory dějiny umění–historie

1979–1981  Oblastní galerie v Liberci

1983–1989  Okresním muzeum v Kutné Hoře

1992–1994  Státní ústav památkové péče v Praze

od 1. 5. 1994  Národní galerie v Praze

od 1995  vedoucím oddělení českého umění Sbírky starého umění a současně kurátorem sbírky barokní plastiky; specializuje se na sochařství italské renesance a baroka a na plastiku střední Evropy v 17.–18. století

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tomáš Hladík, Hesla o sochařství baroka v Čechách, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2001.

Tomáš Hladík, Sochařství baroka v Čechách, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Stati o umění, kultuře a společnosti 17. a 18. století, Národní galerie v Praze 2001.

Tomáš Hladík, statě o sochařství manýrismu a baroka v Čechách a o sochařské barokní dílně, in: Umění manýrismu a baroka v Čechách. Průvodce stálou expozicí Sbírky starého umění Národní galerie v Praze v Klášteře sv. Jiří, ed. Vít Vlnas, Národní galerie v Praze 2005.

Tomáš Hladík, Sochařská výzdoba, in: Karlův most, Ottovo nakladatelství, Praha 2007.

Tomáš Hladík, kapitoly: IV. Sloupy medicejské moci, VII. Za poklady Medicejských, VIII. Na východ od dómu, in: Vít Vlnas – Petr Petr Přibyl – Tomáš Hladík, Florencie. Město umělců, velmožů, světců a tyranů, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009.

Tomáš Hladík, Sochařství doby Karla Škréty, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610–1674. Doba a dílo, (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2010. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Josef Jiří Jelínek (1697–1776). Barokní sochařská dílna z Kosmonos, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, 24. 10. 1997–15. 2. 1998

Ignác František Platzer (1717–1787). Sv. Jan Nepomucký. Dar Rainera Kreissla Národní galerii v Praze, Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 14. 4.–11. 7. 1999

Umění manýrismu a baroka v Čechách (spolu s A. Rousovou), rozšířená expozice Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 1. 6. 2005–30. 11. 2007

František Preiss (kolem 1660–1712). Restaurované sochy z klášterního kostela v Doksanech, Národní galerie v Praze, klášter sv. Jiří, 19. 8.–20. 11. 2005 

KONTAKT

tomas.hladik@ngprague.cz
+420 233 081 715

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…