PhDr. Olga Kotková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1990  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

2013  Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, zakončeno doktorské studium

Kurátorka Sbírky starého umění; odborné zaměření: německé, rakouské a nizozemské malířství a sochařství 15.–16. století, rudolfínské malířství, vlámské malířství 17. století

Řešitelka či spoluřešitelka grantových a výzkumných projektů, např.: Umělecká výměna v regionu Krušnohoří mezi gotikou a renesancí – program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI), Západoevropské a středoevropské sochařství 13.–16. století ve sbírkách Národní galerie v Praze a ve veřejných sbírkách České republiky (GA ČR), German and Austrian Painting of the 14th–16th Centuries from the Collections of the National Gallery in Prague (GA ČR); Nizozemské malířství ze sbírek Národní galerie v Praze 1480–1600. Technologický průzkum (MK ČR), Netherlandish Painting 1480–1600 from the Collections of the National Gallery in Prague (GA ČR).

Zahraniční stáž (dlouhodobý pobyt): Netherlands Institute for Advanced Study, Wassenaar, Mellon Fellow (1997–1998)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST – výběr

Olga Kotková, National Gallery in Prague. Netherlandish Painting 1480–1600. Illustrated Summary Catalogue I/1, Praha 1999.

Olga Kotková, ‘The Feast of the Rose Garlands’: what remains of Dürer?, in: The Burlington Magazine 144, 2002, s. 4–13.

Olga Kotková, Zwischen Invention und Eklektismus: Hans Brosamers Kreuzigung aus dem Jahr 1548, Acta Historiae Artium 2003, s. 183–189.

Olga Kotková, Bonifatius in der Darstellung von Bloemaert und Colaert. Die Polarität ihrer Abbildung in der nordniederländischen Kunst des 17. Jahrhunderts, in: Michael Imhof – Gregor K. Stasch (ed.), Bonifatius. Vom Angelsächsischen Missionar zum Apostel der Deutschen. Petersberg 2004, s. 203–218.

Olga Kotková, A new Investigation of the Venus and Cupid in Vulcan´s Forge by Maerten van Heemskerck (National Gallery, Prague), in: Hélène Verougstraete – Jacqueline Couvert (eds.), La peinture ancienne et ses procédés XI. Colloque XV, Leuven – Paris – Dudley 2006, s. 189–195.

Olga Kotková (ed.), Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506–2006 (kat. výst. Národní galerie v Praze), Praha 2006.

Olga Kotková, National Gallery in Prague. German and Austrian Painting of the 14th–16th Centuries. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2007.

Olga Kotková, Bruyn´s Ascension of Christ from the Cycle done for the Benedictine Convent in Cologne in the National Gallery in Prague. ARS 42, 2009, s. 23–34.

Olga Kotková – Adam Pokorný, Technological research into the Painting, St Luke Drawing the Virgin, by Jan Gossaert, called Mabuse, Bulletin of the National Gallery in Prague XVIII–XIX, 2008–2009, s. 31–41.

Olga Kotková (ed.), Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v Rychnově nad Kněžnou / Masterpieces of the Kolowrat Picture Gallery in Rychnov nad Kněžnou (kat. výst. Národní galerie v Praze), Praha 2009.

Olga Kotková, Bohemia, in: Till-Holger Borchert, Van Eyck to Dürer. Early Netherlandish Painting and Central Europe 1430–1530, (kat. výst., Groningemuseum Bruges), Gent 2010, s. 464–473 (též německá, francouzská a nizozemská verze).

Olga Kotková (ed.), Roelandt Savery, (kat. výst. Národní galerie v Praze – Broelmuseum Kortrijk), Praha 2010.

Olga Kotková, Lucas Cranach st., Zákon a milost: Luther nebo Erasmus?, Studia Mediaevalia Bohemica 3, 2011 (č. 2), s. 287–295.

Olga Kotková, Oltářní křídla se sv. Jiřím a Linhartem: z Dolních Rakous přes Lidéřovice do Prahy / Altar Wings with St. George and St. Linhart. From Lower Austria via Lidéřovice to Prague, Bulletin Moravské galerie v Brně 69, 2012, s. 60–69.

Olga Kotková, Komu se líbily malby starých německých a rakouských mistrů? Sběratelství německých a rakouských deskových obrazů 14.–16. století v Národní galerii v Praze, in: Marginalia Historica 2–2013, s. 53–88.

Olga Kotková, Savery’s Paintings in the Inventories of Prague Castle, Studia Rudolphina 12–13, 2013, s. 134–145.

Olga Kotková, Pro koho maloval Augustus Cordus oltář s Ukřižováním z Lokte?, in: Aleš Mudra – Michaela Ottová (ed.), Trans montes. Podoby středověkého umění v severozápadních Čechách, Praha 2014, s. 251–265.

Olga Kotková – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Radka Šefců, St Anne with the Virgin Mary and the Christ Child. A Work Newly Ascribed to the Master of the Litoměřice Altarpiece and his Workshop in Collections of the National Gallery in Prague / Svatá Anna Samotřetí. Nově atribuované dílo Mistru Litoměřického oltáře ze sbírek Národní galerie v Praze, Bulletin of the National Gallery in Prague, XXIV/ 2014, s. 154–166.

Olga Kotková, Lept s umučením čtrnácti pražských bratří františkánů: mohl být autorem předlohy Roelandt Savery?, in: Petr R. Beneš – Petr Hlaváček, Tomáš Sterneck et al., Čtrnáct mučedníků pražských. Vpád Pasovských a závěr vlády Rudolfa II. Europeana Pragensia – Historia Franciscana, Praha 2014, s. 120–127.

Olga Kotková (ed.), The National Gallery in Prague. German, Austrian, French, Hungarian and Netherlandish Sculpture 1200–1550. Illustrated Summary Catalogue II/1, Praha 2014.

Olga Kotková (ed.), Cranach ze všech stran / Cranach From All Sides (kat. výst. Národní galerie v Praze), Praha 2016.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST výběr

– výstava Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506–2006. Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna (2006).

– výstava Flemish paintings of the 17th Century from the National Gallery in Prague (6 míst konání v Japonsku; 2007–2008).

– výstava Roelandt Savery. Malíř ve službách Rudolfa II. Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác – Broelmuseum Kortrijk (2010–2011).

– výstava Cranach ze všech stran. Národní galerie v Praze, Šternberský palác (2016–2017).

 

KONTAKT

olga.kotkova@ngprague.cz

Tel.: +420 233 090 565

GSM: +420 606 795 878

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop