PhDr. Martina Jandlová Sošková, Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2000 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor dějiny umění, absolutorium

2008 obhajoba disertační práce tamtéž

v letech 1998 a 2001 získala Baderovo stipendium

2005 (3 měsíce) stáž v  Institut national d´histoire de l´art (INHA) v Paříži v rámci projektu: „L´art francais dans les collections publiques d´Europe centrale“

od 2000 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátorka (německé, rakouské a francouzské malířství a sochařství 17.−18. století); soustřeďuje se na malířství 17. století a portrétní produkci 17. a 18. století; 2013−2018 odborný spolupracovník grantového projektu Norbert Grund (17171767)

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Martina Jandlová Sošková, German and Austrian Paintings of the 17th Century. Illustrated Summary Catalogue, National Gallery in Prague, Prague 2015.

Martina Jandlová Sošková, František Šuman, The Thun „Hochgräflichen Galerie“: Tracing Works in the 1814 Inventory and their History after 1945, Bulletin Národní galerie v Praze XXIV, 2014, s. 78−96.

Martina Jandlová, in: František Šuman (ed.) Mistrovská díla děčínské obrazárny na thunovském zámku, Děčín 2014, s. 93―95, 111-129, 238―240, č. kat. 7, 14―23.

Martina Jandlová, in: Olga Kotková (ed.), [Kat. výst.] Mistrovská díla z kolowratské obrazárny v rychnově nad Kněžnou, Kolowratská obrazárna v Rychnově nad Kněžnou, Národní galerie v Praze 2009, s. 80―91, č. kat. 13―15.

Martina Jandlová, in: Borggrefe – M. Bischoff (eds.), [Kat. výst.] Hans Rottenhammer – begehrt, vergessen, neu entdeckt, Lemgo – Praha 2008−2009, 100―101, 124―126, 135―136, č. kat. 9, 29, 30, 39.

Martina Jandlová Sošková, in: Andrea Rousová (ed.), [Kat. výst.] Tance a slavnosti 16.―18. století. Praha 2008, s. 112―113, 174―175, 218―221, 226―227, 230―233, 314―315, 328―329, 346―349, č. kat. 2, 31A, 31B, 51A, 51B, 54, 56, 57, 98, 104, 109A, 109B.

Martina Jandlová, in: Lenka Stolárová (ed.), [Kat. výst.] Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze. Výběrový katalog stálé expozice Národní galerie v Praze na zámku Kinských ve Žďáru nad Sázavou, Národní galerie v Praze, Praha 2008, s. 78―83, 86―87, 90―91.

Martina Jandlová Sošková, Die Aufweckung der Tochter des Jairus und die Aufweckung des Lazarus, Bulletin of the National Gallery in Prague XVI−XVII, 2006−2007, s. 63−69.

Martina Sošková, Portréty v divadelních kostýmech ze zámku v Hrádku u Nechanic v kontextu portrait historié, Umění LI, 2003, s. 292−305.

Martina Sošková, Anton Fugger na podobizně z Národní galerie v Praze, in: P. Přibyl, M. Sošková, E. Ziková (eds.), In Italiam nos fata trahunt, sequamurSborník příspěvků k 75. narozeninám PhDr. Olgy Pujmanové, Praha 2003, s. 135−139.

Martina Sošková, Reprezentace. Teatralita. Portrait historié, in: O. Fejtová, V. Ledvinka, J. Pešek, V. Vlnas (eds.), Barokní Praha. Barokní Čechie 1620―1740, Sborník příspěvků z vědecké konference o fenoménu baroka v Čechách. Praha Anežský klášter a Clam-Gallasův palác, 24. – 27. září 2001, Praha 2005, s. 905−914.

Martina Sošková, in: V. Vlnas (ed), [Kat. výst.] Sláva barokní Čechie. Praha 2001, s. 107, 278,―279, 351, č. kat. I/2.131, II/1.9, II/1.10, II/1.11¸ II/1.12, II/1.13, II/3.11.

Martina Sošková, Emperor Leopold I in Allegorical Dress from the Equestrian Ballet La Contesa dell´Aria e dell´ Acqua, Bulletin of the National Gallery in Prague X, 2000, s. 69−73.

 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

2001: kurátorská spolupráce na projektu výstavy Sláva barokní Čechie (kurátorka expozice v Obrazárně Pražského hradu), autora a kurátora Víta Vlnase

2002, 2003 spoluautorka a spolukurátorka stálé expozice „Evropské umění od antiky do závěru baroka“ ve Šternberském paláci

2008: kurátorka reprízy souborné výstavy díla Hanse Rottenhammera, autora Heinera Borggrefa, která se konala v Schloss Brake v Lemgu (2008) a pod názvem „Hans Rottenhammer (1564−1625) − žádaný − zapomenutý − znovu objevený“ ve Šternberském paláci Národní galerie v Praze (16. 12. 2008 − 22. 2. 2009)

KONTAKT
martina.jandlova-soskova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop