PhDr. Dagmar Jelínková
metodické centrum

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Historička umění s odbornou praxí v památkové péči a praxí kurátorky sbírek v krajských galeriích.

1984         Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, absolventka

do 2007   Aktivní odborná spolupráce na digitalizaci galerijních sbírkových fondů a v dalších muzejních specializacích v rámci činnosti profesního sdružení Rady galerií v ČR.

od 2011 se v rámci obnovené spolupráce s RG ČR odborně podílí na projektu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR.

V současnosti metodička pro správu sbírek výtvarného umění v Metodickém centru pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze, poradenské služby a organizace seminářů k problematice sbírkové péče o výtvarné umění.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Pavel Jirásek – Dagmar Jelínková et al., Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí  muzea/galerie, Manuál bezpečnosti sbírek, Vzdělávací modul, CD-ROM, Národní galerie v Praze 2011.

Dagmar Jelínková, Kresba jako sbírkový předmět, in: Kresba, kresba…,(kat. výst.), RG ČR, Praha 2004, s. 23–24.

Dagmar Jelínková, Rukověť kurátora papírových sbírek, in: Rukověť péče o papírové sbírkové předměty, Sborník příspěvků přednesený na semináři RG ČR, Praha 2003, s. 57–60.

Dagmar Jelínková, František Dlouhý, Prolínání, (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2001.

Dagmar Jelínková, Josef Drapell, Nejhlubší vrstvy – obrazy z Čech 1996–1999, (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1999.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Výtvarné tendence. Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie, výstava Středočeská galerie v Praze 1990

Klub konkrétistů, výstava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1997 (spolupráce s Arsénem Pohribným a Jiřím Valochem)

75 Ladislava Nováka,  výstava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2000 (spolupráce s Arsénem Pohribným)

KONTAKT

dagmar.jelinkova@ngprague.cz
+420 224 301 163

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…