PhDr. Dagmar Jelínková

metodické centrum

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Historička umění s odbornou praxí v památkové péči a praxí kurátorky sbírek v krajských galeriích.

1984         Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, absolventka

do 2007   Aktivní odborná spolupráce na digitalizaci galerijních sbírkových fondů a v dalších muzejních specializacích v rámci činnosti profesního sdružení Rady galerií v ČR.

od 2011 se v rámci obnovené spolupráce s RG ČR odborně podílí na projektu Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR.

V současnosti metodička pro správu sbírek výtvarného umění v Metodickém centru pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze, poradenské služby a organizace seminářů k problematice sbírkové péče o výtvarné umění.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Pavel Jirásek – Dagmar Jelínková et al., Modernizace bezpečnostních systémů v prostředí  muzea/galerie, Manuál bezpečnosti sbírek, Vzdělávací modul, CD-ROM, Národní galerie v Praze 2011.

Dagmar Jelínková, Kresba jako sbírkový předmět, in: Kresba, kresba…,(kat. výst.), RG ČR, Praha 2004, s. 23–24.

Dagmar Jelínková, Rukověť kurátora papírových sbírek, in: Rukověť péče o papírové sbírkové předměty, Sborník příspěvků přednesený na semináři RG ČR, Praha 2003, s. 57–60.

Dagmar Jelínková, František Dlouhý, Prolínání, (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2001.

Dagmar Jelínková, Josef Drapell, Nejhlubší vrstvy – obrazy z Čech 1996–1999, (kat. výst.), Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1999.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Výtvarné tendence. Obrazy a plastiky 2. poloviny 20. století ze sbírek Středočeské galerie, výstava Středočeská galerie v Praze 1990

Klub konkrétistů, výstava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 1997 (spolupráce s Arsénem Pohribným a Jiřím Valochem)

75 Ladislava Nováka,  výstava Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 2000 (spolupráce s Arsénem Pohribným)

KONTAKT

dagmar.jelinkova@ngprague.cz
+420 224 301 163

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop