PhDr. Blanka Kubíková, Ph.D.

vedoucí oddělení staré kresby a grafiky

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obory dějiny umění a romanistika – francouzština a italština, absolutorium

dlouhodobé studijní pobyty na Institut Catholique de Paris (1991−1992), Università degli Studi ve Florencii (1993), Università degli Studi La Sapienza v Římě (1996), v rámci Stipendia dr. Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století – Fondazione Giorgio Cini, Benátky a severní Itálie (1997)

1998–2005 Správa Pražského hradu, výstavní oddělení, produkční a kurátorka

od 2007 Národní galerie v Praze, Sbírky grafiky a kresby, kurátorka se specializací na starou grafiku (16.–18. století, zejména Nizozemí a Itálie)

od 2013 vedoucí oddělení grafiky Sbírky grafiky a kresby NG

od 2015–dosud po reorganizaci SGK vedoucí oddělení staré kresby a grafiky

Mezi odborné zájmy patří také renesanční portrét, kterému se věnovala v rámci řešení grantového projektu GAČR (2013–2015).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Blanka Kubíková – Jaroslava Hausenblasová – Sylva Dobalová (eds.), Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem, Praha 2017.

Blanka Kubíková, Das Bild Erzherzog Ferdinands II. in seinen Porträts, in: Sabine Haag – Veronika Sandbichler (eds.), Ferdinand II, 450 Jahre Tiroler Landesfürst: Jubiläumsausstellung, Innsbruck 2017, s. 55-59.

Blanka Kubíková, Die Anfänge der Porträtgalerie in Böhmen und Mähren, die Sammlungen

der Familien Neuhaus und Rosenberg, in: Ingrid Hálaszová (ed.), Die Noblesse im Bild

Die adeligen Porträtgalerien in der Frühen Neuzeit in den Ländern der ehemaligen

Habsburgermonarchie, Frankfurt – Bratislava 2016, s. 39-74.

Blanka Kubíková, Portrét v renesančním malířství v českých zemích. Jeho ikonografie e role ve šlechtické reprezentaci, Praha 2016.

Blanka Kubíková, Portrait Representation of Kryštof Popel of Lobkowicz, Studia Rudolphina, 2016, 16, s. 7-15.

Blanka Kubíková, Vzácná florentská rytina z Regionálního muzea v Žatci. Poznámky k dataci a autorství cenného italského mědirytu / A Rare Florentine Engraving from the Regional Museum in ŽatecNotes on the Dating and Authorship of the Rare Italian Copperplate Engraving, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis V , Praha 2015, pp. 25 – 31, 137–140.

Blanka Kubíková, Adoption of the Habsburg portrait models in the aristocratic likenesses in the Bohemian Lands during the reign of Ferdinand I, Historie – Otázky – Problémy 2015, 2, s. 219-235.

Blanka Kubíková (ed.), Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), Praha 2014.

Blanka Kubíková [BK], in: Alena Volrábová – Blanka Kubíková et al., Rudolf II. a mistři grafického umění / Rudolf II and Masters of Printmaking, Praha 2012, s. 16–17, 20–47, 82–83, 90–91, 100–107, 116–123.

Blanka Kubíková, Il principe dello Studiolo in Czech Collections: Two Portraits of Francesco de´Medici, Umění LX / 2012, s. 244–254.

Blanka Kubíková, Soubor unikátních grafických listů z cyklu Coenotaphiorum od bratří Van Doetecum podle předloh Hanse Vredemana de Vries ve sbírkách Národní galerie / Unique Prints from the Coenotaphiorum Series Etched by the Van Doetecum Brothers after Designs by Hans Vredeman de Vries and Held in the Collections of the National Gallery in Prague, in: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis III, Praha 2012, s. 149–156, 226–229.

Blanka Kubíková, Rembrandt a holandská grafika 17. století, in: Anja K. Ševčík (ed.), Rembrandt and Co., Příběhy umění ve století blahobytu – průvodce výstavou, Praha 2012, s. 108–116.

Blanka Kubíková, Závěsné malířství v rezidencích posledních Rožmberků, in: Jaroslav Pánek (ed.), Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami, České Budějovice 2011, s. 482–491.

Blanka Kubíková, Antoon van Dyck – Iconographie, Praha 2009.

Blanka Kubíková , Interpretace dvojportrétu Marie Manrique de Lara s nahým dítětem.

Pozdní dílo Jakoba Seiseneggera?, Umění LVII, 2008, s. 193-205.

KURÁTORSKÁ ČINNOST

Jacques de Gheyn II.
27. 6. – 30. 9. 2018
Praha, Národní galerie Praha, Schwarzenberský palác
autorka grafického kabinetu

Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař a mecenáš mezi Prahou a Innsbruckem
3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Praha, Valdštejnská jízdárna
Pořadatelé: Národní galerie v Praze ve spolupráci s Kunsthistorisches Museum Wien a Ústavem dějin umění AV ČR, v. i. i.
kurátorka a spoluautorka výstavy
autorský kolektiv: Jan Baťa, Beket Bukovinská, Václav Bůžek, Sylva Dobalová, Eliška Fučíková, Jaroslava Hausenblasová, Stanislav Hrbatý, Blanka Kubíková, Thomas Kuster, Ivan Prokop Muchka, Ivo Purš, Paulus Rainer, Veronika Sandbichler, Katharina Seidl

Marcantonio Raimondi. Slavný grafik „božského“ Raffaela
14. 9. 2016 – 4. 12. 2016
Praha, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
autorka grafického kabinetu

Giovanni Battista Piranesi. Geniální grafik italského baroka
1. 10. 2015 – 10. 1. 2016
Olomouc, Arcidiecézní muzeum
spoluautorka výstavy s Daliborem Lešovským,
kurátorka: Helena Zápalková
Pořadatelé: Národní galerie v Praze a Muzeum umění Olomouc (obměněná repríza pražské výstavy)

Giovanni Battista Piranesi. Geniální grafik italského baroka
21. 11. 2014 – 1. 2. 2015
Praha, Clam-Gallasův palác
spoluautorka výstavy s Daliborem Lešovským
Pořadatelé: Národní galerie v Praze a Archiv hl. města Prahy 

Pocta Michelangelovi (1475-1564)
15. 7. – 19. 10. 2014
Praha, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
autorka grafického kabinetu

Rudolf II. a mistři grafického umění
26. 2. – 6. 4. 2014
Liberec, Oblastní galerie Liberec – Lázně
spoluautorka s Alenou Volrábovou, redukovaná repriza pražské výstavy 

Rudolf II. a mistři grafického umění
19. 12. 2012 – 26. 5. 2013
Praha, Národní galerie v Praze, Konírna Paláce Kinských
spoluautorka s Alenou Volrábovou, ve spolupráci s Lubomírem Konečným, Daliborem Lešovským a Petrou Zelenkovou

Rembrandt a holandská grafika 17. století
10. 2.– 27. 5. 2014
Praha, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
autorka grafického kabinetu v rámci výstavy Rembrandt and Dutch printmaking of the 17th Century (autorů Anja Ševčík – Hana Seifertová – Stephan Bartilla)

Roelandt Savery: dvorní malíř císaře Rudolfa II.
8. 12. 2010 – 20. 3. 2011
Praha, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
Odborná spolupráce na grafickém kabinetu v rámci výstavy (autorka výstavy Olga Kotková)

 

Monumenta sepulcrorum
12. 7. – 10. 10 .2010
Praha, Národní galerie, Šternberský palác
autorka grafického kabinetu

Antoon van Dyck – Iconographie
6. 10. 2009 – 11. 4. 2010
Praha, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
autorka grafického kabinetu 

Smím prosit
13. 1. – 5. 4. 2009
Praha, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
spoluautorka s Michaelou Brixovou, grafický kabinet 

Tance a slavnosti 16.-18. století

12. 12. 2008 – 3. 5. 2009
Praha, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna,
odborná spolupráce spolu s Michaelou Brixovou na výstavě autorky Andrey Rousové (výběr grafiky)

Mistrovská díla – část  II. Italská renesance a mezinárodní manýrismus a III. Baroko,
1. 7. – 28. 9.2008 a30. 9. 2008 – 11. 1. 2009
Praha, Národní galerie v Praze, Schwarzenberský palác
odborná spolupráce na výstavě, hlavní kurátorka Alena Volrábová,

Láska–touha–vášeň, Milostné náměty v umění 15.–19. století
29. 4. - 31. 8. 2008
Praha, Clam-Gallasův palác, Pořadatelé: Archiv hlavního města Prahy, Národní galerie v Praze
odborná spolupráce s Michaelou Brixovou a Evou Bendovou s autory výstavy Vítem Vlnasem a Lenkou Stolárovou (výběr grafiky)

Řím! Řím! Grafické veduty Věčného města
5. 2. – 30. 4. 2008
Praha, Národní galerie v Praze, Šternberský palác
autorka grafického kabinetu

KONTAKT

blanka.kubikova@ngprague.cz
+420 220 397 257
+420 777 723 925

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop