PhDr. Anna Pravdová, Ph.D.

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Filozofická fakulta UK, obor dějiny umění, absolventka magisterského i doktorského studia v Praze a na Université Paris I, Panthéon-Sorbonne v Paříži

2002–2004  Francouzský institut v Praze, koncepce a příprava výstav v galerii Štěpánská 35

2004 Profession culture: 3měsíční vědecká stáž ve Francouzské národní knihovně

2006 Stipendium belgické vlády – Královská knihovna v Bruselu (3 měsíce)

2007 Stipendium města Paříže pro zahraniční badatele – 6měsíční pobyt v CRHECC, Institut Pierre Renouvin, La Sorbonne, Paris

od 2007  Národní galerie v Praze, kurátorka sbírky kresby 20. století

2015 Fulbrigtovo stipendium – 6měsíční vědecký pobyt v Art Institute of Chicago, USA

Podílela se na několika výstavních projektech prezentujících české umění ve Francii (např. Prague 1900–1938 capitale secrète des avant-gardes, Dijon, 1997; L’œil ephémère – œuvres de Jiří Kolář et Adriena Šimotová, Dijon 2002).

Zabývá se výtvarným uměním 20. století se zaměřením na česko-francouzské kulturní vztahy.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Anna Pravdová, Bertrand Schmitt, La dialectique de la révolte, in: Grand Jeu et surréalisme Reims, Paris, Prague, Reims 2003, s. 33–43.

Anna Pravdová, František Kupka and Czech Fine Arts Students in France, Centropa VI, č. 2, New York 2006, s. 114127.

Anna Pravdová, V centru pařížského dění: abstrakce 1924–1934, in: Hana Rousová (ed.), František Foltýn, Košice–Paříž–Brno, Praha, Brno 2007, s. 6193.

Anna Pravdová, Zastihla je noc, Čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, Praha 2009.

Anna Pravdová, Les artistes tchèques dans la lutte antifasciste et leur exil à Paris, Dissidences, Bordeaux 2010, č. 9, s. 124–135.

Anna Pravdová, Otakar Kubín and the Tendencies Towards Classicism in Czech Art of the Nineteen-Twenties and Thirties, in: Reinterpreting the Past. Traditionalist Artistic Trends in Central and Eastern Europe of the 1920s and 1930s, Warsawa 2010, s. 141–154.

Anna Pravdová, Organizovaný vývoz kulturních hodnot, Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 300–309.

Anna Pravdová, Společný návrat ke kořenům, Jan Křížek a Václav Boštík, Konec avantgardy, Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Praha 2011, s. 275–282.

Anna Pravdová, „Mně z toho nesmí zmizet člověk“, Jan Křížek (19191985), Národní galerie v Praze, Praha 2012.

Anna Pravdová, Between Sight and Hearing, The Relationship between Music and Painting in the Abstract Art of František Kupka, in: Wiesna Mond-Kozłowska (ed.), Stanisław Wyspiański – Mikalojus Konstantinas Čiurlionis: The Neighbouring of Cultures, the Borderlines of Arts, Krakow 2012, s. 345–357.

Anna Pravdová, Artistes tchèques, La France pour refuge, in: Laurence Bertrand Dorléac – Jacqueline Munck (eds.), L’Art en guerre, France 19381947, de Picasso à Dubuffet, Musée d'art moderne de la ville de Paris 2012, s. 286.

Anna Pravdová – Petr Přibyl (eds.), Korespondáž, Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Národní galerie v Praze, Praha 2012.

Anna Pravdová, Czech artists who fled to France during Second World War and their Cultural Resistance in Paris, Dailes istorijos studijos/ Art History Studies, vol. 5: Art and Artistic Life during the Two World Wars, Lithuanian Institute for Culture Research, Vilnius 2012, s. 214–227.

Anna Pravdová, „Orfický kubismus“ aneb „Čisté umění“? Díla Františka Kupky na přehlídkách výtvarného umění v Paříži v roce 1912, in: Otto M. Urban – Filip Wittlich (eds.), 1912, Praha 2012, s. 153–163.

Anna Pravdová, Figurativní tašismus a premegalitický surrealismus Jana Křížka, in: Marie Rakušanová (ed)., Wittlichovi. Sborník žáků k 80. narozeninám Petra Wittlicha, Praha 2012, s. 250–262.

Anna Pravdová, „Jsem ve stavu toho, kdo vylezl z těžké nemoci a může se obejít bez léků“, in: A. Rollová, L. Konečný, R. Švácha (eds.), Od kabaly k Titaniku: Deset studií nejen z dějin umění, Artefactum, Praha 2013, s. 143–160.

Anna Pravdová, Tomáš Winter (ed.), Seňorita Franco a Krvavý pes. Malíř, karikaturista a ilustrátor Antonín Pelc (1895–1967), Praha 2015 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Spoluatorství výstavy André Villers: Picasso a jiní umělci, Obecní dům, 2003

Spoluatorství výstavy František Foltýn, Košice – Paříž – Brno, Moravská galerie v Brně, Galerie hlavního města Prahy 2007

Spoluatorství výstavy Možnosti záznamů, Sto let v kresbách ze sbírky Moravské galerie v Brně 2010

Spoluatorství výstavy Konec avantgardy? Od mnichovské dohody ke komunistickému převratu, Galerie hlavního města Prahy 2011

Výstava Korespondáž, Jiří Kolář & Béatrice Bizot, Veletržní palác 2012 Galeria Miejska, Wroclaw 2013 (ve spolupráci s P. Přibylem)

Výstava Jan Křížek (1919–1985) a umělecká Paříž 50. let, Valdštejnská jízdárna 2013

Výstava Na cestách proti své vůli. Antonín Pelc v Maroku, na Martiniku a v Americe (1940–1945), GAVU Cheb 2013(ve spolupráci s T. Winterem)

Výstava Zastihla je noc, Čeští výtvarní umělci ve Francii / 1938–1945, GAVU Cheb, Moravská galerie v Brně 2015.

Řada grafických kabinetů v Národní galerii v Praze (např. František Kupka Lysistrata, Bretaň Jana Zrzavého, Josef Šíma: Ztracený ráj, Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné motivy Václava Chada).

KONTAKT
anna.pravdova@ngprague.cz
+420 224 301 146

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop