PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.

Andrea Steckerová se specializuje na české a holandské malířství 17–18. století. Dlouhodobě se zabývá tvorbou Petra Brandla a také žánrovou holandskou malbou. Současné se zajímá o profánní ikonografii.  V Národní galerii v Praze kurátorsky spravuje sbírku holandské a italské malby. 

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1999  Univerzita Palackého v Olomouci, katedra teorie a dějin umění, absolutorium

2010  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, získání doktorského titulu

od 2000  Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, lektorka, od 2006 kurátorka

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Andrea Steckerová (ed.), Jaromír Neumann, Petr Brandl, Národní galerie v Praze, Praha 2016

Andrea Steckerová, Sport jako noblesní zábava, in: StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Rostislav Švácha (ed.), Praha 2016, s. 24–55.

Andrea Steckerová – Štěpán Vácha (eds.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách (kat. výst.),  Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2015.

Andrea Steckerová (ed.), Rembrandt a jeho Učenec, Národní galerie v Praze, Praha 2015.

Andrea Rousová (ed.) Vivat Musica !, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2014.

Andrea Rousová, Petr Brandl – mistr barokní malby, Praha 2013.

Andrea Rousová, Škrétovo Zvěstování Panně Marii z kostela sv. Ignáce v Jičíně. Uměleckohistorické zhodnocení a restaurování díla, in: Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba. Studie a dokumenty,  Lenka Stolárová-Kateřina Holečková (eds.), Národní galerie v Praze, Praha 2013, s. 377–390.

Andrea Rousová – Martin Halata, „da Cristiano Sreder, pittore...“, in: Martin Mádl (ed.), Tencalla. Barokní nástěnná malba v českých zemích I., Praha 2012, s. 328–342.

Andrea Rousová, Brandlův svatý Marek – nově objevené dílo, 68 Bulletin Moravské galerie v Brně 2012, s. 114–119.

Andrea Rousová, Rediscovered Pendant to Johann Kupezky´s Three Beggars, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 114/115, 2011, s. 107–116.

Andrea Rousová, Karel Škréta mladší. Případ dvou maleb, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty, Národní galerie v Praze, Praha 2011, s. 197–204..

 Andrea Rousová, Hudební motivy v dílech ze Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, in: Universitas Comeniana Facultas Philosophica Bratislava, Musichistorische Forschung in der Slowakei Anfang des 21. Jahrhunderts II., Bratislava 2010, s. 145–159.

Andrea Rousová, O ne/spolehlivosti záznamu tance v malířství doby baroka, in: Dorota Gremlicová (ed.), Tanec a společnost, Praha 2009, s. 24–32.

Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.–18. století, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2008.

Andrea Rousová, Psíka škádliti, fíka ukazovati. Erotické motivy v žánrové malbě 17. století,  in: Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19. století,  (kat. výst.), Lenka Stolárová-Vít Vlnas (eds.), Clam-Gallasův palác, Praha 2008.

Andrea Rousová, Vojenský žánr, válečné a bitevní scény – stručný přehled vývoje zobrazení v době třicetileté války, in:  Eliška Fučíková (ed.), Valdštejn: Albrecht z Valdštejna: inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 327–334.

Andrea Rousová, Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2004.

Andrea Rousová, Opakováno pro věčnou slávu: neznámá kopie Paridova soudu podle Hanse von Aachen, Bulletin Národní galerie v Praze XII–XIII/, 2002–2003, s. s. 89-96.

GRANTY, VĚDECKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Webová databáze děl a životopisných údajů k malíři Petru Brandlovi petrbrandl.eu

Malíř Petr Brandl (1668-1735) – dílo a život, Grantová agentura České republiky, GA14-10349S, příjemce Národní galerie v Praze,  2014-2016, role: odpovědný řešitel

Restaurování a technologický průzkum: Rembrandt, Učenec ve své studovně, Bank of America Merrill Lynch (2013 – 2016), role: hlavní řešitel

Norbert Grund (1717-1767), Grantová agentura české republiky, příjemce: Národní galerie v Praze, GA13 – 07247S , 2013-2018, role: spolupracovník

Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo, Výzkumný projekt CZ 0112, 0206/070121 IP 112 MK-T podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a vědeckovýzkumného záměru 0002328101 Ministerstva kultury ČR, příjemce: Národní galerie v Praze, 2008-2011, role: spolupracovník

Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh sedmdesátých a osmdesátých let 17. století, Grantová agentura České republiky, 408/09/0949, příjemce: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i., 2007 – 2012, role: spolupracovník

Slezsko – perla v České koruně, Vědeckovýzkumný záměr 0002328101 Ministerstva kultury ČR v rámci programu CULTURE 2000, příjemce: Národní galerie v Praze, 2004-2006, role: spolupracovník

STIPENDIA

2011 – stipendium Clark/Mellon Curatorial Fellowship v Clark Art Institute, U.S.A. 

2007 – stipendium The Attingham Trust – výzkum Royal Collections v královských rezidencích, Velká Británie

2005 – stipendium The Attingham Trust – výzkum obrazových sbírek v country houses ve vybraných oblastech Velké Británie

2004 – stipendium Dr. Alferda Badera pro výzkum malířství 17. století.

2000 – stipendium Nadace V. Havla a M. Kováča na výzkum původní podoby zámeckých barokních interiérů ve střední Evropě

1999 – stipendium Dr. Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století.

KURÁTORSKÁ ČINNOST

Kurátorka a autorka koncepce (spolu se Š. Váchou) výstavy: Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni 2015–2016.

Hlavní kurátorka výstavy: Vivat Musica!, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, 2013–2014 

Kurátorka a autorka výstavy: Tance a slavnosti 16.–18. století, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, 2008–2009

Kurátorka a autorka stálé expozice Baroko v Čechách, Schwarzenberský palác, Národní galerie v Praze (od 2008).

Kurátorka a autorka výstavy: Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2004–2005

Kurátorka a autorka, Barokní umělec a jeho dílna v Čechách, klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2003–2007 

KONTAKT

andrea.steckerova@ngprague.cz
+420 233 090 540

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…