PhDr. Andrea Steckerová, Ph.D.

Andrea Steckerová se specializuje na české a holandské malířství 17–18. století. Dlouhodobě se zabývá tvorbou Petra Brandla a také žánrovou holandskou malbou. Současné se zajímá o profánní ikonografii.  V Národní galerii v Praze kurátorsky spravuje sbírku holandské a italské malby. 

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1999  Univerzita Palackého v Olomouci, katedra teorie a dějin umění, absolutorium

2010  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, získání doktorského titulu

od 2000  Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, lektorka, od 2006 kurátorka

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Andrea Steckerová (ed.), Jaromír Neumann, Petr Brandl, Národní galerie v Praze, Praha 2016

Andrea Steckerová, Sport jako noblesní zábava, in: StArt. Sport jako symbol ve výtvarném umění, Rostislav Švácha (ed.), Praha 2016, s. 24–55.

Andrea Steckerová – Štěpán Vácha (eds.), Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách (kat. výst.),  Západočeská galerie v Plzni, Plzeň 2015.

Andrea Steckerová (ed.), Rembrandt a jeho Učenec, Národní galerie v Praze, Praha 2015.

Andrea Rousová (ed.) Vivat Musica !, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2014.

Andrea Rousová, Petr Brandl – mistr barokní malby, Praha 2013.

Andrea Rousová, Škrétovo Zvěstování Panně Marii z kostela sv. Ignáce v Jičíně. Uměleckohistorické zhodnocení a restaurování díla, in: Karel Škréta (1610–1674). Dílo a doba. Studie a dokumenty,  Lenka Stolárová-Kateřina Holečková (eds.), Národní galerie v Praze, Praha 2013, s. 377–390.

Andrea Rousová – Martin Halata, „da Cristiano Sreder, pittore...“, in: Martin Mádl (ed.), Tencalla. Barokní nástěnná malba v českých zemích I., Praha 2012, s. 328–342.

Andrea Rousová, Brandlův svatý Marek – nově objevené dílo, 68 Bulletin Moravské galerie v Brně 2012, s. 114–119.

Andrea Rousová, Rediscovered Pendant to Johann Kupezky´s Three Beggars, Bulletin du Musée Hongrois des Beaux-Arts 114/115, 2011, s. 107–116.

Andrea Rousová, Karel Škréta mladší. Případ dvou maleb, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta (1610–1674). Studie a dokumenty, Národní galerie v Praze, Praha 2011, s. 197–204..

 Andrea Rousová, Hudební motivy v dílech ze Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, in: Universitas Comeniana Facultas Philosophica Bratislava, Musichistorische Forschung in der Slowakei Anfang des 21. Jahrhunderts II., Bratislava 2010, s. 145–159.

Andrea Rousová, O ne/spolehlivosti záznamu tance v malířství doby baroka, in: Dorota Gremlicová (ed.), Tanec a společnost, Praha 2009, s. 24–32.

Andrea Rousová (ed.), Tance a slavnosti 16.–18. století, (kat. výst.), Národní galerie v Praze, Praha 2008.

Andrea Rousová, Psíka škádliti, fíka ukazovati. Erotické motivy v žánrové malbě 17. století,  in: Láska – touha – vášeň. Milostné náměty v umění 15.–19. století,  (kat. výst.), Lenka Stolárová-Vít Vlnas (eds.), Clam-Gallasův palác, Praha 2008.

Andrea Rousová, Vojenský žánr, válečné a bitevní scény – stručný přehled vývoje zobrazení v době třicetileté války, in:  Eliška Fučíková (ed.), Valdštejn: Albrecht z Valdštejna: inter arma silent musae?, Praha 2007, s. 327–334.

Andrea Rousová, Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), (kat. výst.), Národní galerie v Praze 2004.

Andrea Rousová, Opakováno pro věčnou slávu: neznámá kopie Paridova soudu podle Hanse von Aachen, Bulletin Národní galerie v Praze XII–XIII/, 2002–2003, s. s. 89-96.

GRANTY, VĚDECKÉ VÝZKUMNÉ PROJEKTY

Webová databáze děl a životopisných údajů k malíři Petru Brandlovi petrbrandl.eu

Malíř Petr Brandl (1668-1735) – dílo a život, Grantová agentura České republiky, GA14-10349S, příjemce Národní galerie v Praze,  2014-2016, role: odpovědný řešitel

Restaurování a technologický průzkum: Rembrandt, Učenec ve své studovně, Bank of America Merrill Lynch (2013 – 2016), role: hlavní řešitel

Norbert Grund (1717-1767), Grantová agentura české republiky, příjemce: Národní galerie v Praze, GA13 – 07247S , 2013-2018, role: spolupracovník

Karel Škréta (1610-1674). Doba a dílo, Výzkumný projekt CZ 0112, 0206/070121 IP 112 MK-T podpořeného grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a vědeckovýzkumného záměru 0002328101 Ministerstva kultury ČR, příjemce: Národní galerie v Praze, 2008-2011, role: spolupracovník

Korpus barokní nástěnné malby v českých zemích: Giacomo Tencalla a objednavatelský okruh sedmdesátých a osmdesátých let 17. století, Grantová agentura České republiky, 408/09/0949, příjemce: Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v.v.i., 2007 – 2012, role: spolupracovník

Slezsko – perla v České koruně, Vědeckovýzkumný záměr 0002328101 Ministerstva kultury ČR v rámci programu CULTURE 2000, příjemce: Národní galerie v Praze, 2004-2006, role: spolupracovník

STIPENDIA

2011 – stipendium Clark/Mellon Curatorial Fellowship v Clark Art Institute, U.S.A. 

2007 – stipendium The Attingham Trust – výzkum Royal Collections v královských rezidencích, Velká Británie

2005 – stipendium The Attingham Trust – výzkum obrazových sbírek v country houses ve vybraných oblastech Velké Británie

2004 – stipendium Dr. Alferda Badera pro výzkum malířství 17. století.

2000 – stipendium Nadace V. Havla a M. Kováča na výzkum původní podoby zámeckých barokních interiérů ve střední Evropě

1999 – stipendium Dr. Alfreda Badera pro výzkum malířství 17. století.

KURÁTORSKÁ ČINNOST

Kurátorka a autorka koncepce (spolu se Š. Váchou) výstavy: Vznešenost & zbožnost. Barokní umění na Plzeňsku a v západních Čechách, Západočeská galerie v Plzni 2015–2016.

Hlavní kurátorka výstavy: Vivat Musica!, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, 2013–2014 

Kurátorka a autorka výstavy: Tance a slavnosti 16.–18. století, Valdštejnská jízdárna, Národní galerie v Praze, 2008–2009

Kurátorka a autorka stálé expozice Baroko v Čechách, Schwarzenberský palác, Národní galerie v Praze (od 2008).

Kurátorka a autorka výstavy: Petr Brandl – malíř neřestí pozemských. Žánrové malby v tvorbě barokního mistra Petra Brandla (1668–1735), klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2004–2005

Kurátorka a autorka, Barokní umělec a jeho dílna v Čechách, klášter sv. Jiří, Národní galerie v Praze, 2003–2007 

KONTAKT

andrea.steckerova@ngprague.cz
+420 233 090 540

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop