PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby

Alena Volrábová se odborně věnuje umění a ikonografii raného novověku, zvláště středoevropským kresbám 16.–17. století. Kromě dvou projektů zabývajících se starou německou kresbou podporovaných Grantovou agenturou ČR obdržela v roce 2005 Getty Research Fellowship. Byla kurátorkou reprezentativní výstavy Václava Hollara v roce 2007 a spolupracovala na dalších výzkumných projektech, jako například Karel Škréta – doba a dílo. V současné době se věnuje kreslířskému dílu Václava Hollara a v roce 2017 vydala komplexní monografii jeho kreseb. Tento projekt, podporovaný Grantovou agenturou České republiky byl oceněn Cenou předsedkyně GAČR za rok 2018.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1988–1993  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění

2012  tamtéž ukončení doktorského postgraduálního studia

od 1993 Národní galerie v Praze, Sbírka staré kresby

od 2008  ředitelka Sbírky grafiky a kresby

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Alena Volrábová, Václav Hollar (1607–1677): Kresby. Soupisový katalog. Národní galerie v Praze, Praha, 2017.

Alena Volrábová, Wenceslaus Hollar (1607–1677): Drawings. A Catalogue Raisonné, Národní galerie v Praze, Prague, 2017.

Alena Volrábová, Considerations of Wenceslaus Hollar´s early years in Germany, in: Perspectives on Wenceslaus Hollar, Andrea Bubenik, Anne Thackray (eds), London 2016, s. 27-39.

Alena Volrábová, Wenceslaus Hollar and red chalk, in: Master Drawings 53, 2015, 89-98.

Alena Volrábová, Wenceslaus Hollar and Friedrich Brentel, in: Umění/Art 62, 2014, s. 423-438.

Alena Volrábová – Blanka Kubíková, Rudolf II. a mistři grafického umění, (kat. výst. NG), Praha 2012, passim.

Alena Volrábová, Karel Škréta – kreslíř, in: Vít Vlnas – Lenka Stolárová (eds.), Karel Škréta: Doba a dílo, (kat. výst. NG v Praze), Praha 2010, zejm. s. 344–366 a passim.

Alena Volrábová, Německá kresba 1540–1650: umění kresby v německy mluvících zemích mezi renesancí a barokem /  Die deutsche Zeichnung 1540–1650: die Kunst der Zeichnung in den deutschsprachigen Ländern zwischen Renaissance und Barock, (kat. výst. NG v Praze), Praha 2007.

Alena Volrábova (ed.). Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a zmarem, (kat výst. NG v Praze), Praha 2007.

Alena Volrábová, Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, (kat. výst. NG), Praha 2003, 113 str.

Alena Vlasáková (Volrábová), Ikonografický program kostela Zvěstování Panny Marie, zvaného Zrcadlová kaple v pražském Klementinu: Význam a funkce zrcadla v sakrálním interiéru 18. století, Umění XLII/2, Praha 1994, s. 120–140.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST (výběr)

Americká grafika tří století z National Gallery of Art ve Washingtonu, Veletržní palác, 5.10.2016 - 8.1.2017

Alena Volrábová – Blanka Kubíková, Rudolf II. a mistři grafického umění, Národní galerie v Praze, Palác Kinských,  19.12. 2012–26.5. 2013

Kresby Karla Škréty v rámci projektu a výstavy Karel Škréta – Doba a dílo, Národní galerie v Praze 2010

Výstava Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a zmarem, Palác Kinských, 2007

Výstava Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, Palác Kinských 2003

Laureátka Ceny předsedkyně Grantové agentury České republiky 2018

KONTAKT

alena.volrabova@ngprague.cz
+420 220 397 249

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop