PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.
ředitelka Sbírky grafiky a kresby

Alena Volrábová se odborně věnuje umění a ikonografii raného novověku, zvláště středoevropským kresbám 16.–17. století. Kromě dvou projektů zabývajících se starou německou kresbou podporovaných Grantovou agenturou ČR obdržela v roce 2005 Getty Research Fellowship. Byla kurátorkou reprezentativní výstavy Václava Hollara v roce 2007 a spolupracovala na výzkumných projektech Slezsko – perla v České koruně a Karel Škréta – doba a dílo. V současné pracuje na soupisovému katalogu kreslířského díla Václava Hollara, projektu podporovaném GAČR.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1988–1993  Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, obor Dějiny umění

2012  tamtéž ukončení doktorského postgraduálního studia

od 1993 Národní galerie v Praze, Sbírka staré kresby

od 2008  ředitelka Sbírky grafiky a kresby

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Alena Vlasáková (Volrábová), Ikonografický program kostela Zvěstování Panny Marie, zvaného Zrcadlová kaple v pražském Klementinu: Význam a funkce zrcadla v sakrálním interiéru 18. století, Umění XLII/2, Praha 1994, s. 120–140.

Alena Volrábová, Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, (kat. výst. NG), Praha 2003, 113 str.

Alena Volrábova (ed.). Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a zmarem, (kat výst. NG v Praze), Praha 2007.

Alena Volrábová, Německá kresba 1540–1650: umění kresby v německy mluvících zemích mezi renesancí a barokem /  Die deutsche Zeichnung 1540–1650: die Kunst der Zeichnung in den deutschsprachigen Ländern zwischen Renaissance und Barock, (kat. výst. NG v Praze), Praha 2007.

Alena Volrábová, Karel Škréta – kreslíř, in: Vít Vlnas – Lenka Stolárová (eds.), Karel Škréta: Doba a dílo, (kat. výst. NG v Praze), Praha 2010, zejm. s. 344–366 a passim.

Alena Volrábová – Blanka Kubíková, Rudolf II. a mistři grafického umění, (kat. výst. NG), Praha 2012, passim.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST (výběr)

Výstava Německá kresba 15.–16. století: Kresby autorů německy mluvících zemí z muzejních sbírek České republiky, Palác Kinských 2003

Výstava Václav Hollar (1607–1677) a Evropa mezi životem a zmarem, Palác Kinských, 2007

Kresby Karla Škréty v rámci projektu a výstavy Karel Škréta – Doba a dílo, Národní galerie v Praze 2010

Alena Volrábová – Blanka Kubíková, Rudolf II. a mistři grafického umění, Národní galerie v Praze, Palác Kinských,  19.12. 2012–26.5. 2013

KONTAKT

alena.volrabova@ngprague.cz
+420 220 397 232

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…