PhDr. Petra Kolářová, PhD.

Kurátorka

Vzdělání a specializace

1998–2007 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, Ústav pro dějiny umění

Diplomová práce: (Auto) portrét v kroužcích dýmu: stylizace moderního umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století. Práce oceněna Bolzanovou cenou Univerzity Karlovy

2007–2015 Doktorát z dějin umění, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Dizertační práce: Étienne Decroux (1898–1991): Portrait du mime en sculpteur. Figures du corps au croisement des arts du spectacle et des arts plastiques

2007–2008 Deutsches forum für Kunstgeschichte v Paříži, roční výzkumný pobyt

2008–2009 Centre André Chastel, Université Paris IV – Sorbonne, roční výzkumný pobyt

2013–2018 Paříž, Bibliothèque nationale de France, oddělení bibliografie

od 2019 kurátorka Sbírky grafiky a kresby Národní galerie se specializací na konec 19. století a první polovinu 20. století

Ve své další odborné činnosti se zabývá francouzským a českým moderním uměním, zaměřuje se na vztahy mezi výtvarným a performativním uměním (divadlo, mim, tanec, performance).

Publikační činnost (výběr)

Penser le corps en images: Étienne Decroux et la photographie d’Étienne-Bertrand Weill, in: Brigitte Joinnault (ed.), La photographie au théâtre, Villeneuve d'Ascq, Presses Universitaires du Septentrion 2019 (v přípravě).

Tělo v pohybu: zobrazení okamžiku ve výtvarném umění přelomu 19. a 20. století, in: Eva Bendová – Martin Hrdina (edd.), Pochopit vteřinu: prožívání času v české kultuře 19. století, Praha, Academia 2019, s. 318-333.

Od utrpení k extázi: Vytrvalý princ (1965) Jerzyho Grotowského a formule patosu na divadelní scéně, in: Ladislav Kesner, Trauma / Tíseň / Extáze / Prázdnota. Formule patosu 1900‑2018 (kat. výst.), Plzeň, Západočeská galerie – Brno, Barister & Principal 2018, s. 237-262.

Od Rodina k performanci: tělo jako umělecké dílo u mima Étienna Decroux, Umění, LXV, 2017/4, Praha, Academia, s. 363-377.

Monohovýznamné tváření obličeje Jana Evangelisty Purkyněho, in: Tělo a tělesnost v české kultuře 19. století, T.Petrasová - P. Machalíková (edd.), Praha, Academia 2010, s. 204-216.

Balzac à l’affiche ! Graver la sculpture de Rodin pour l’exposition de Prague en 1902, in: Markus A. Castor et al. (edd.), Druckgraphik: zwischen Reproduktion und Invention, Berlin, Deutscher Kunstverlag 2010, s. 467-484.

Prométheovský kuřák Františka Kupky: k interpretaci obrazu Žlutá škála, in: František Kupka. Sborník z konference, Hradec Králové, Gaudeamus 2009, s. 54-61.

Kontakt

petra.kolarova@ngprague.cz
+420 220 397 229
+420 777 499 234

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop