Mgr. Petr Šámal, Ph. D.

kurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2006 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, absolvované magisterské studium, obor Dějiny umění, diplomová práce Výtvarné umělkyně v 19. století v Čechách.

2015 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, absolvované doktorandské studium, obor Dějiny výtvarného umění, disertační práce Výzdoba pražské obytné budovy od šedesátých let 19. století do první světové války.

2005–2017 Spolupráce na výzkumných, databázových a výstavních projektech Ústavu dějin umění AV ČR.

Od 2009 Národní galerie v Praze, Sbírka grafiky a kresby, kurátor se zaměřením na grafiku a kresbu 19. století. Ve své další výzkumné a publikační činnosti se věnuje zejména uměleckým památkám Prahy, sochařství a malířství 19. a počátku 20. století, zaměřuje se na téma architektonického dekoru této doby a zabývá se problematikou výtvarných umělkyň v 19. a raném 20. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Petr Šámal, Grafika 19. století – pohotové, nebo zdlouhavé médium?, in: Martin Hrdina – Eva Bendová – Kateřina Piorecká, Pochopit vteřinu. Prožívání času v české kultuře 19. století, Praha 2019, s. 293–306.

Petr Šámal, Firma Rákosník v Karlíně jako továrna na architektonickou výzdobu. Fungování, tvorba a význam sochařsko-štukatérského závodu od éry secese a historismů do první poloviny 20. století, in: Staletá Praha XXXIV, 2018, č. 1, s. 73–102.

PŠ [Petr Šámal], hesla ke katastru Michle, in: Dalibor Prix (ed.), Umělecké památky Prahy. Velká Praha. M–Ž, Praha 2017, s. 18–59.

 

Petr Šámal, Vojtěch Lanna a počátky sbírek grafiky a kresby Národní galerie v Praze, in: Adam Budak – Michaela Pejčochová (eds.), Velkorysost. Umění obdarovat (publikace k výstavě Národní galerie v Praze), Praha 2016, s. 105–115.

Petr Šámal, Topičův dům a jeho podoba před první světovou válkou, in: Tereza Novotná (ed.), Topičův salon 1906–1911, Praha 2016, s. 41–51.

Petr Šámal, Architektonický dekor paláce Lucerna, in: Palác Lucerna. Minulost, přítomnost, budoucnost, Praha 2016, s. 73–88.

Petr Šámal, Umění jako rodová tradice. Jiří Jan Buquoy v kontextu šlechtického diletantismu. – Malíři, kreslíři a grafici ve službách Jiřího Jana Buquoye, in: Petra Trnková (ed.): Krajina, sídlo, obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye, Praha 2015, s. 60–87, 142–179.

Petr Šámal, Původní dům Topičova salonu a jeho výstavní prostor, in: Kristýna Brožová (ed.), Topičův salon 1894–1899, Praha 2015, s. 31–39.

Petr Šámal, Výzdoba Schebkova paláce v Praze pohledem výtvarných pramenů: příspěvek k tématu dekoru neorenesančních staveb podnikatelské elity, in: Ars linearis V, Praha 2015, s. 88–97.

Petr Šámal – Kristýna Brožová, Umění inspektora: Josef Karel Burde (1779–1848), Praha 2015.

 Libuše Heczková – Martina Pachmanová – Petr Šámal (eds.), Jak odlesk měsíce v jezeře. Česká teorie a kritika umění v genderových souvislostech, 1865–1945 (antologie), Řevnice 2014.

Petr Šámal, Od podobizny k podobám symbolu. Pomníková tvorba Ladislava Šalouna do první světové války, in: Kateřina Kuthanová - Hana Svatošová (eds.), Metamorfózy politiky -  pražské  pomníky 19. století (publikace k výstavě Archivu hl. m. Prahy a Národní galerie v Praze), Praha 2013, s. 95–105. 

Roman Prahl – Petr Šámal, Umění jako dekorace a symbol: výzdoba reprezentačních staveb Prahy v éře historismu, secese a moderny, Praha 2012.

Eva Bendová – Petr Šámal, Joža Uprka a počátky české moderní grafiky, in: Helena Musilová (ed.), Joža Uprka (1861–1940). Evropan slováckého venkova, Praha 2011, s. 111–123

Petr Šámal, Žena a grafika v Čechách 19. století (katalog výstavy Národní galerie v Praze), Praha 2010.

Petr Šámal, Žena na cestě k umění. Ženské výtvarné vzdělávání v 19. století v Čechách,  Umění LV, 2007, s. 207–225.

Petr Šámal, Soukromé poselství veřejnosti: sochařství na průčelí pražského domu v pozdním historismu, in: Roman Prahl – Tomáš Winter (eds.), Proměny dějin umění, Praha 2007, s. 161–168.

Petr Šámal – Alexandr Rymarev, Domy na Starém Městě pražském I–IV, Praha 2006–2011.

Petr Šámal, Pozapomenutý František Xaver Lederer, Umění LII, 2004, s. 152–168.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Konec zlatých časů. Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze (člen kurátorského týmu), Veletržní palác, Praha 2018

Vojtěch Hynais: skici, studie, návrhy, Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Veletržní palác, 2017

Po stopách inspektora: Josef Karel Burde (1779–1848) (spoluautorka Kristýna Brožová), Národní galerie v Praze, Salmovský palác, 2015

Krajina, sídlo obraz: romantický řád Jiřího Jana Buquoye (spoluautorka Petra Trnková), Ústav dějin umění AV ČR, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 2015

Žena a grafika v Čechách 19. století, Národní galerie v Praze, grafický kabinet, Klášter sv. Jiří, 2010 

KONTAKT

petr.samal@ngprague.cz
+420 220 397 272

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop