Mgr. Zuzana Novotná

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE:

1998 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, absolutorium

od 1990 Národní galerie v Praze, Grafická sbírka, asistentka a správce depozitáře sbírky kresby

1998 Národní galerie v Praze, Grafická sbírka, kurátorka oddělení kresby 19. století

2000–2018 NGP, Sbírka grafiky a kresby, vedoucí oddělení kresby

2018 kurátora Sbírky grafiky a kresby

Kurátorsky připravila více než dvě desítky grafických kabinetů v expozicích NGP a výstav zaměřených na umění 19. a 20. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Zuzana Novotná [ZN], in : Veronika Hulíková (ed.)Konec zlatých časů. Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie v Praze. (kat. výst. NG) Praha 2018

Zuzana Novotná, O nové/moderní umění v uměleckých skupinách a spolcích ve dvacátých letech. In: Karel Srp (koncepce)  V novém světě / Podmínky modernity 1917–1927. (kat. výst.) GVU Ostrava, Arbor vitae societas 2018

Zuzana Novotná, Jan Zrzavý. Ilustrátor a uctívač krásy. (kat. výst. NG) Praha 2017.

Zuzana Novotná(ed.), Stanislav Kolíbal : kresba za kresbou = drawing by drawing. text Adam Budak, Martin Dostál, Stanislav Kolíbal. (kat výst. NG) Praha 2015. 

Zuzana Novotná, Rebel Kubišta, in: Karel Srp (ed.) Bohumil Kubišta- Zářivý krystal. (kat. výst.) GVU Ostrava, Arbor vitae Řevnice 2014.

Zuzana Novotná (ed.), Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý. (kat. výst. NG) Praha 2014.

Zuzana Novotná, Paul Signac : akvarely a tuše = watercolours and ink drawings. (kat. výst. NG) Praha 2013.

Zuzana Novotná, František Kaván. Symbolistní, dekadentní, (kat. výst. NG), Praha 2012.

Zuzana Novotná, Malířské zjevení / Ostravské intermezzo, in: Karel Srp (ed.), Jan Zrzavý: Božská hra, (kat. výst.) GVU Ostrava 2012.

Zuzana Novotná [ZN], in: Zuzana Novotná (ed.) 101/II: mistrovská díla Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, (kat. výst. NG), Praha 2010.

Zuzana Novotná, Francouzské reflexe Otakara Kubína/Othon Coubine, (kat. výst. NG), Praha 2009.

Zuzana Novotná [ZN], in: Radim Vondráček (ed.), Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848, (kat. výst. JPH), Praha, 2008.

Zuzana Novotná, Kresby žáků Mařákovy školy, in: Naděžda Horová-Blažíčková (ed.), Julius Mařák a jeho žáci, (kat. výst. JPH), Praha 1999–2000.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST:

Konec zlatých časů, Gustav Klimt, Egon Schiele & vídeňská moderna ze sbírek Národní galerie Praha 2018

Nečekané dědictví: Šíma, Štyrský, Toyen, Zrzavý..., výstava Konírna palác Kinských NG Praha 2014 

František Kaván: Symbolistní, dekadentní, výstava Konírna palác Kinských NG Praha 2012 

101/II – Mistrovská díla ze Sbírky grafiky a kresby Národní galerie v Praze, výstava Veletržní palác NG Praha 2010 

Jan Zrzavý: maliar snov, výstava Mirbachov palác GMB Bratislava 2008  

Jan Zrzavý (1890–1977): obrazy, kresby, ilustrace, výstava Valdštejnská jízdárna NG Praha 2007

Řada grafických kabinetů v Národní galerii Praha –  Francouzské reflexe Otakara Kubína/Othon Coubine (2009); Kresby Františka Gellnera (2014), Podivuhodní tvůrci snů I. a II. – Puvis De Chavannes, Redon, Gauguin/ Renoir, Rops, Ensor, Munch, Stuck, Klimt, Beardsley  (2015); Jan Zrzavý. Ilustrátor a uctívač krásy I. a II. (2016, 2017);  František Hudeček (1909–1990). V kresbě a grafice 40. let 20. století (2018,2019)


KONTAKT:

zuzana.novotna@ngprague.cz

tel.: +420 220 397 239

GSM: +420 606 736 879

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop