Mgr. Tomáš Hylmar

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1997–2000  Univerzita Palackého, Olomouc, obor archivnictví

2000–2003  Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem, obory kulturně historická regionalistika – pomocné vědy historické

2005–dosud  Archiv Národní galerie v Praze, odborný archivář

Odborné zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů malířů a sochařů 20. století. Digitalizace významných archivních dokumentů.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Tomáš Hylmar, Sochař a medailér Miloslav Beutler a jeho archivní fond. Numismatické listy LXI, 2006, s. 175–180.

Tomáš Hylmar, Milej Zívře... Prostor Zlín XIV, 2007, s. 47–53.

Tomáš Hylmar, První výstava Skupiny 42 pohledem Ladislava Zívra, Umění LVIII, 2010, s. 326–335.

Tomáš Hylmar, Archivní fond Františka Muziky, Archivní časopis LX, 2010, s. 333–343.

Tomáš Hylmar, Umění v archivu. O projektu ediční řady deníků Ladislava Zívra, Revolver Revue 81, 2010, s. 187–188.

Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.), Ladislav Zívr. Chtěl bych být malířem soumraku a noci, Revolver revue 81, 2010, s. 153–186.

Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1925–1932, Praha, Národní galerie v Praze 2011, s. 229.

Tomáš Hylmar – Jaromír Typlt (eds.) Miroslav Hák. Dopisy do Ždírce, Revolver revue 83, 2011, s. 143–157.

Tomáš Hylmar, „Františku Muziko, budete litovat, že jste se nestal motocyklistou... Váš Lhoták.“, Prostor Zlín XVIII, 2011, s. 52–55.

Tomáš Hylmar (ed.), Ladislav Zívr. Deníky 1943–1944, Praha, Národní galerie v Praze 2012, s. 217

Tomáš Hylmar, Deset dopisů Jindřicha Chalupeckého, Umění LXI, 2013, s. 362–370.

Tomáš Hylmar – Olga Pujmanová-Stretti (eds.), Viktor Stretti. Z Mnichova do Paříže. Korespondence a skicáře z let 1898 až 1902, Praha, Národní galerie v Praze 2015, s. 217

Tomáš Hylmar, Od Bloku ke Svazu. Cesta ke vzniku jednotné organizace československých výtvarníků v roce 1947, Umění LXIV, 2016, s. 171–181

ODBORNÁ ČINNOST

Edice deníků sochaře Ladislava Zívra (1909–1980)

Pořádání archivního fondu Národní galerie v Praze (1945–1990)

KONTAKT

tomas.hylmar@ngprague.cz
+420 233 081 735

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop