Mgr. Radka Heisslerová
archivářka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALICE

2000–2003 Univerzita Hradec Králové, bakalářské studium archivnictví – historie

2003–2006 Univerzita Karlova v Praze, navazující magisterské studium na Katedře pomocných věd historických a archivního studia

od 2005 odborná archivářka v Archivu Národní galerie

Odborné zájmy: pražské malířské cechy, písemné prameny k malířství 17. a 18. století

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Radka Tibitanzlová. „... rychtáře za uši po světnici vodíc, vzavši pilku, chtěli mu je uřezati...“. Odraz dobových událostí v listech třebíčských poddaných určených Kateřině ze Žerotína, rozené z Valdštejna, in: Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba. XXIX. mikulovské sympozium, 11.–12. 10. 2006, Mikulov – Brno 2006, s. 413–418.

Tibitanzlová, Radka – Beranová, Martina: „... aby se umění malířskému vyučoval“ Křestní, výuční a zachovací listy z fondu Pražská malířská bratrstva, Národní galerie v Praze 2009, 229 str. Umění v archivu. ISBN 978-80-7035-399-8

Radka Tibitanzlová, hesla in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610–1674, doba a dílo (kat. výst.), Praha 2010: č. kat. XVI.2, s. 582; XVI.13, s. 592; XVI.16, s. 595; XVI.19, s. 598; XVI.20, s. 599; XVI.22, s. 601; XVI.26, s. 606; XVI.27, s. 607; XVI.28, s. 608; XVI.30, s. 610–611; XVII.2, s. 618; XVII.22, s. 634.

Radka Tibitanzlová, Karel Škréta – měšťan Starého Města pražského, in: Lenka Stolárová (ed.), Karel Škréta a malířství 17. století v Čechách a Evropě, Sborník příspěvků z odborného kolokvia pořádaného Národní galerií v Praze v klášteře sv. Anežky české ve dnech 23.–24. března 2010, Praha 2011, s. 153–160.

Radka Tibitanzlová, Příprava výstavy Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo z pohledu archiváře, Archivní časopis, roč. 61/1, Praha 2011, s. 93–94.

Lenka Stolárová – Radka Tibitanzlová – Vít Vlnas, Karel Škréta v Praze aneb Příběh dvojího počátku, in: Karel Škréta 1610–1674. Studie a dokumenty, Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Praha 2011, s. 53–71.

Tomáš Sekyrka – Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha (eds.), Archivní doklady k životu a dílu Karla Škréty. Edice historických pramenů, in: Karel Škréta (1610–1674): Studie a dokumenty, Praha 2011, s. 265–372.

Radka Tibitanzlová (rec.), Karin Pátrová, Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem. Polovina 16. – polovina 19. století, in: Studie a zprávy: historický sborník pražského okolí, 1/2011, Státní oblastní archiv v Praze, Praha 2011, s. 207–208.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Pražský malíř Matěj Zimprecht (1624–1680). Životopis umělce v limitech historické paměti, Umění LX, 2012, 3/4, s. 255–280. ISSN 00495123, ISSN 18046509 (online)

Radka Tibitanzlová – Marek Pučalík, Anežské beatifikační oslavy v Praze, in: Vladimír Kelnar (ed.), Svatá Anežka Česká: princezna a řeholnice,(kat. výst.), Praha 2012, s. 69–70.

Radka Tibitanzlová, Osudy obrazů z hybernského kostela na Novém Městě pražském, in: Karel Škréta (16101674)  doba a dílo: studie, dokumenty, prameny, Lenka Stolárová – Kateřina Holečková (eds.), Praha 2013, s. 69–78.

Martin Mádl – Radka Tibitanzlová – Pavel Zahradník – Jana Zapletalová (edd.), Dokumenty k činnosti Giacoma Tencally na Moravě a v Čechách, in: Martin Mádl (ed.), Barokní nástěnná malba v českých zemích, Tencalla I, Praha 2012, s. 393–412.

Radka Tibitanzlová, Umělci a řemeslníci – spolu nejen na obraze, in: Mezi kulturou a uměním. Věnováno Zdeňku Hojdovi k životnímu jubileu, Ivana Ebelová – Jiří Pešek – Tomáš Sekyrka – Vít Vlnas (eds.), Praha 2013, s. 130–143.

Radka Tibitanzlová, Novomlýnská vodárenská věž a její stavitel Jan Decapauli, in: Staletá Praha XXX, 2014, č. 1, s. 111–120.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Nově nalezené dílo Karla Škréty Sv. Antonín Paduánský s Ježíškem a obrazová výzdoba kostela hybernů na Novém Městě pražském, Umění LXII, 2014, 2, s. 118–140.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Jan Hendrych a Jan Jeroným z Lewenfelsu – společenská a kulturní elita na Havlíčkobrodsku v druhé polovině 17. století, in: Aleš Veselý (ed.), Baroko na Havlíčkobrodsku, Havlíčkův Brod 2014, s. 23–52.

Radka Tibitanzlová – Štěpán Vácha, Stevensovy obrazy z Martinické kaple ve Svatovítské katedrále, Slánské rozhovory 2013 a 2014, Slaný 2015, s. 45–53.

Radka Heisslerová, Malíři Nového Města pražského a vzestup jejich cechu v 17. století, Pražský sborník historický 43, Praha 2016, s. 7–57. 

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Archivně–historický průzkum při projektu Karel Škréta (1610–1674): Doba a dílo. Výzkumný projekt Národní galerie v Praze, podpořený grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP (projekt CZ 0112), 2008–2011

Archivně–historický průzkum při projektu Barokní nástěnná malba v benediktinských klášterech v českých zemích (GA ČR, P409/12/2568)

Archivně–historický průzkum při projektu Václav Hollar: Kreslířské dílo (GA ČR, P409/12/1625)

Archivně–historický průzkum při projektu Pražští malíři v letech 1640–1680 v tvůrčím dialogu a soutěži (GA ČR, P409/13/174S)

KONTAKT

radka.heisslerova@ngprague.cz

V současné době na mateřské dovolené

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…