Mgr. Michaela Pejčochová, Ph.D.

kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Vystudovala obor sinologie na FF UK v Praze (Mgr. 2003) a postgraduálně obor Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky na FF UK v Praze (Ph.D. 2011). Věnuje se dějinám a teorii čínského malířství, hlavními okruhy zájmu jsou staré čínské malířství, čínské teorie malby, čínské malířství 20. století a sběratelství čínského umění v Evropě.

V Národní galerii Praha působí od roku 1998 jako odborná lektorka, od roku 2003 jako kurátorka Sbírky umění Asie a Afriky.

Kurátorská činnost

Otevřený depozitář umění Asie, Národní galerie Praha, Veletržní palác, 2018–2019.

Aj Wej-wej: Zvěrokruh, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, únor – srpen 2016.

Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Národní galerie v Praze, Valdštejnská jízdárna, duben – listopad 2008.

Sü Kuo-chuang. Tiché hory vyprávějí, Národní galerie v Praze, Zámek Zbraslav, říjen 2004 – leden 2005.

Publikace (autorka)

Michaela Pejčochová, Posel z Dálného východu. Vojtěch Chytil a sběratelství moderní čínské tušové malby v meziválečném Československu, Praha: Národní galerie Praha, 2019

Michaela Pejčochová, Kuo S’, Kuo Si. Vznešené hodnoty lesů a potoků, Praha: ExOriente, 2016.

Michaela Pejčochová – Lukáš Zádrapa, Čínské písmo, Praha: Academia, 2009.

Michaela Pejčochová, Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2008.

Michaela Pejčochová, Sü Kuo-chuang. Tiché hory vyprávějí, Praha: Národní galerie v Praze, 2004.

Publikace (editorka)

Michaela Pejčochová – Clarissa von Spee (edd.), Modern Chinese Paintings and Europe. New Perceptions, Artists Encounters, and the Formation of Collections, Berlin: Reimer, 2017.

Olga Lomová – Michaela Pejčochová – Marcela Suchomelová (edd.), Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017.

Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat – Bílý králík. Kniha k výstavě, Praha: Národní galerie v Praze, 2016.

Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Velkorysost. Umění obdarovat – Kniha rozhovorů, Praha: Národní galerie v Praze, 2016.

Adam Budak – Michaela Pejčochová (edd.), Aj Wej-wej: Zvěrokruh, Praha: Národní galerie v Praze, 2016.

Michaela Pejčochová (ed.), Pohledy z a do jiného světa: Čínské portréty předků ze sbírky Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2015.

Hsü Kuo-huang, Deset zastavení s čínským obrazem, Praha: DharmaGaia, 2007.

Články a kapitoly v knize

Michaela Pejčochová, První výstavy a počátky sběratelství čínského moderního malířství v Evropě, in Jan Klípa (ed.), Bulletin Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2017, s. 92–102.

Michaela Pejčochová, The Meeting of Two Worlds: Vojtěch Chytil as Collector of Chinese Ink Painting, in Michaela Pejčochová – Clarissa von Spee (edd.), Modern Chinese Paintings and Europe. New Perceptions, Artists Encounters, and the Formation of Collections, Berlin: Reimer, 2017, s. 43–60.

Michaela Pejčochová, The Formation of the Modern Chinese Painting Collection at the National Gallery in Prague, in Michaela Pejčochová – Clarissa von Spee (edd.), Modern Chinese Paintings and Europe. New Perceptions, Artists Encounters, and the Formation of Collections, Berlin: Reimer, 2017, s. 133–148.

Michaela Pejčochová, Volání Východu. Nevšední osudy Vojtěcha Chytila, Dějiny a současnost, únor 2017, s. 14–17.

Michaela Pejčochová, Dračí perly nebo rybí oči? Mi Fu a jeho názory na čínskou malbu obsažené ve spise Dějiny malířství, in Olga Lomová – Michaela Pejčochová – Marcela Suchomelová (edd.), Proměny a setkání. Studie z dálněvýchodní kultury, Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2017, s. 98–112.

Michaela Pejčochová, Aj Wej-wej. Legenda o umělci, in Adam Budak – Jiří Fajt (edd.), Aj Wej-wej. Zákon cesty, Praha: Národní galerie v Praze, 2017, s. 42–50.

Michaela Pejčochová, From China to Europe and back again – works of the Lingnan School masters exhibited in Europe during the 1920s and the 1930s, in Chen Ruilin – Wei Chenghong (edd.), Guangdong Chinese Painting in the Resurrection Movement of Chinese Painting. International Scholarship Seminar Thesis Anthology (II), Guangzhou: Lingnan meishu chubanshe, 2016, s. 561–570.

Michaela Pejčochová, Čínská figurální malba a její vztah k rituální praxi, in Michaela Pejčochová (ed.), Pohledy z a do jiného světa: Čínské portréty předků ze sbírky Národní galerie v Praze, Praha: Národní galerie v Praze, 2015, s. 32–41.

Michaela Pejčochová, Vojtěch Chytil and his European exhibitions of Chinese art: Chinese 20th-century painting first introduced in Europe, in Beijing huayuan (ed.), Qi Baishi yanjiu, di san ji, Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2015, s. 1–36.

Michaela Pejčochová, Exhibitions of Chinese Painting in Europe in the Interwar-period: The Role of Liu Haisu as Artistic Ambassador, in Michelle Ying-Ling Huang (ed.), The Reception of Asian Art across Cultures, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. 179–199.

Michaela Pejčochová, The “Strange Allure” of Bugs and Grass: An Album of Insects and Plants by Qi Baishi in the Collection of the National Gallery in Prague, in Beijing huayuan (ed.), Qi Baishi yanjiu di er ji, Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2014, s. 1–18.

Michaela Pejčochová, Modern Chinese Painting in Europe – a Failure or a Tour-de-force, in Rui Oliveira Lopes (ed.), The Transcendence of the Arts in China and Beyond: Approaches to Modern and Contemporary Art, Lisbon: Centro de Investigacao e Estudos em Belas-Artes, 2013, s. 46–71.

Michaela Pejčochová, Chinese of Western: A Few Observations on the Works of Some Twentieth-Century Chinese Painters Housed in European Collections, Oriens Extremus 51 (2012), 2013, s. 269–285.

Michaela Pejčochová, Conquering Europe – the introduction of Qi Baishi’s painting in Europe in the early 1930s, in Beijing huayuan (ed.), Qi Baishi yanjiu di yi ji, Nanning: Guangxi meishu chubanshe, 2013, s. 9–19.

Michaela Pejčochová, The Formation of the Collection of 20th-Century Chinese Painting in the National Gallery in Prague – Friendly Relations with Faraway China in the 1950s and Early 1960s, Arts asiatiques 67, 2012, s. 97–106.

KONTAKT

michaela.pejcochova@ngprague.cz
+420 224 810 758

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop