Mgr. Markéta Kudláčová

archivářka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1993–2000  Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno – obor dějiny umění

2000–2013  Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště střední Čechy – oddělení evidence nemovitých kulturních památek, odborný dokumentátor-památkář

2013– dosud  Národní galerie, archiv – dokumentace, odborný archivář

Pořádání fondů, dokumentace činnosti Národní galerie, zodpovídání badatelských dotazů, rešerše, práce v badatelně.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Markéta Bojarová, Spolupráce Vlastislava Hofmana s Josefem Florianem 1917–1920, in: Opuscula historiae artium/ Studia minora facultatis philosphicae universitatis brunensis. 2001, F 45, s. 53- 66.

Markéta Bojarová, Skupina historizujících kostelů na Kolínsku, Památky středních Čech 15 (2), 2001, s. 63–68.

Markéta Bojarová, Novogotický zámek v Býchorách, sídlo Františka Horského a rodiny Kubelíků/ Kulturní historie a autorské určení objektu, Památky středních Čech 16 (2), 2002, s. 22–30.

Markéta Bojarová, Hrobka rodu Daubků od Antonína Wiehla v Litni na Berounsku, Památky středních Čech 18 (2), 2004, s. 22–28.

Markéta Kudláčová, Architekt souladu/ Antonín Wiehl a jeho cesta k české renesanci, Dějiny a současnost XXVIII (12)2006, s. 25–30.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální sochařství konce 19. století na Kolínsku, Památky středních Čech 21 (1), 2007, s. 71–75.

Markéta Kudláčová, Hrobka rodiny Ringhofferů v Kamenici od Josefa Václava Myslbeka a Jiřího Stibrala, Památky středních Čech 23 (2), 2009,s. 46–50.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální umění poslední třetiny 19. století ve středních Čechách, in Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 20082010, ed. Jiří Roháček, Praha 2011, s. 209–218.

Markéta Kudláčová, Příběh dvou hrobek. Místa posledního odpočinku Ringhofferových a Daubků a jejich umělecké zpracování, in: Epigraphica et Sepulcralia III. Sborník příspěvků ze zasedání k problematice sepulkrálních památek, pořádaných Ústavem dějin umění AVČR, v.v.i., v letech 20082010, ed. Jiří Roháček, Praha 2011, s. 209–218.

Markéta Kudláčová, Sepulkrální objekty hřbitova v Hořovicích, in: Epigraphica et Sepulcralia IV. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií,ed. Jiří Roháček, Praha 2013, s. 529–539.

Markéta Kudláčová, Rainer Kreissl (1924–2005) – sběratel a mecenáš a jeho kořeny v Rakovnických Sudetech, Ústecký sborník historický

Markéta Kudláčová, Sepulkrální sochařství devadesátých let – rané práce Bohumila Kafky, Josefa Mařatky a Stanislava Suchardy, in: Epigraphica et Sepulcralia VI. Fórum epigrafických a sepulkrálních studií, ed. Jiří Roháček

ODBORNÁ ČINNOST

2004–2005 řešitel grantu MK ČR Sepulkrální umění ve středních Čechách (1870-1900), číslo grantu: DA04P01OUK002. Úspěšně obhájeno na MKČR v roce 2006.

Markéta Bojarová, Resume, in: Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.

Markéta Bojarová, Bibliografie, in: Jarmila Vacková, Van Eyck, Praha 2005.

KONTAKTY

marketa.kudlacova@ngprague.cz
+420 224 301 334

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop