Mgr. Marcela Vondráčková Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1990–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, magisterské a doktorské studium

1996–2000 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, odborný lektor

2000–2015 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátor, specializace na barokní malbu v Čechách

2016 Lobkowicz Collections, o. p. s., zástupce kurátora

od 2017 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátor

Odborný spolupracovník výzkumných projektů Barokní nástěnná malba v Praze, Slezsko - Perla v Koruně české a Karel Škréta. Doba a dílo, odpovědný řešitel grantového projektu Norbert Grund (1717-1767).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

MV [Marcela Vondráčková], 27 hesel, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001.

Martin Mádl – Anke Schlecht – Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae : Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov. Praha 2006.

Tomáš Hladík – Vít Vlnas – Marcela Vondráčková, Sub umbra alarum. Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve, in: Vít Vlnas et al. (eds.), Slezsko – Perla v České koruně : historie, kultura, umění. Praha 2007, s.  197-234.

Marcela Vondráčková, Felix Anton Scheffler a malířská výzdoba jezuitského kostela Nanebevzetí P. Marie v Brně, in: Petronilla Cemus (ed.),  Bohemia Jesuitica 1556 – 2006, Sborník příspěvků mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích. Praha, 25.–27. dubna 2006, Praha: Karolinum, 2010, s. 1409-1429.

Marcela Vondráčková, Portrétní tvorba Karla Škréty, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo. Praha 2010, s. 272-275 (+ 27 hesel).

Marcela Vondráčková – Tomáš Berger, Neviditelné ruce? Karel Škréta – originál, replika, kopie In: Lenka Stolárová, Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha 2013, s. 391-417.

Marcela Vondráčková (ed.), Baroko v Čechách. Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha v.v.i., Praha 2013.

Marcela Vondráčková – Radka Šefců – Adam Pokorný, Norbert Grund, Josef Platzer nebo Kryštof Seckel? Nové poznatky k obrazům s antickými ruinami ze sbírek Národní galerie v Praze, Bulletin of the National Gallery in Prague XXV, 2015, s. 84–98.

Marcela Vondráčková, Čtyři roční období. Jan Balzer a Norbert Grund. In: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis. VI, Praha 2016, 52-59.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Jan Petr Molitor 1702-1757. Podobizny a portrétní motivy, Klášter sv. Jiří, 12. 9. – 12. 11. 2000.

Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost17. a18. století, Klášter sv. Jiří, 27. 4. – 28. 10. 2001.

Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo, Valdštejnská jízdárna, Jízdárna Pražského hradu, 26. 11. 2010 – 10. 4. 2011.

KONTAKT

marcela.vondrackova@ngprague.cz
+ 420 220 515 457
+420 775 886 987

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop