Mgr. Marcela Vondráčková Ph.D.

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1990–2005 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor dějiny umění, magisterské a doktorské studium

1996–2000 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, odborný lektor

2000–2015 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátor, specializace na barokní malbu v Čechách

2016 Lobkowicz Collections, o. p. s., zástupce kurátora

od 2017 Národní galerie v Praze, Sbírka starého umění, kurátor

Odborný spolupracovník výzkumných projektů Barokní nástěnná malba v Praze, Slezsko - Perla v Koruně české a Karel Škréta. Doba a dílo, odpovědný řešitel grantového projektu Norbert Grund (1717-1767).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

MV [Marcela Vondráčková], 27 hesel, in: Vít Vlnas (ed.), Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost 17. a 18. století. Praha 2001.

Martin Mádl – Anke Schlecht – Marcela Vondráčková, Detracta larva juris naturae : Studien zu einer Skizze Wenzel Lorenz Reiners und zur Dekoration der Klosterbibliothek in Břevnov. Praha 2006.

Tomáš Hladík – Vít Vlnas – Marcela Vondráčková, Sub umbra alarum. Vzájemné vztahy barokního umění Čech a Slezska ve světle kulturních investic české aristokracie a katolické církve, in: Vít Vlnas et al. (eds.), Slezsko – Perla v České koruně : historie, kultura, umění. Praha 2007, s.  197-234.

Marcela Vondráčková, Felix Anton Scheffler a malířská výzdoba jezuitského kostela Nanebevzetí P. Marie v Brně, in: Petronilla Cemus (ed.),  Bohemia Jesuitica 1556 – 2006, Sborník příspěvků mezinárodní konference Jezuité v Českých zemích. Praha, 25.–27. dubna 2006, Praha: Karolinum, 2010, s. 1409-1429.

Marcela Vondráčková, Portrétní tvorba Karla Škréty, in: Lenka Stolárová – Vít Vlnas (eds.), Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo. Praha 2010, s. 272-275 (+ 27 hesel).

Marcela Vondráčková – Tomáš Berger, Neviditelné ruce? Karel Škréta – originál, replika, kopie In: Lenka Stolárová, Kateřina Holečková (eds.), Karel Škréta (1610-1674): Dílo a doba. Studie, dokumenty, prameny. Praha 2013, s. 391-417.

Marcela Vondráčková (ed.), Baroko v Čechách. Průvodce stálou expozicí Národní galerie v Praze, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Archeologického ústavu Akademie věd ČR, Praha v.v.i., Praha 2013.

Marcela Vondráčková – Radka Šefců – Adam Pokorný, Norbert Grund, Josef Platzer nebo Kryštof Seckel? Nové poznatky k obrazům s antickými ruinami ze sbírek Národní galerie v Praze, Bulletin of the National Gallery in Prague XXV, 2015, s. 84–98.

Marcela Vondráčková, Čtyři roční období. Jan Balzer a Norbert Grund. In: Alena Volrábová (ed.), Ars linearis. VI, Praha 2016, 52-59.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

Jan Petr Molitor 1702-1757. Podobizny a portrétní motivy, Klášter sv. Jiří, 12. 9. – 12. 11. 2000.

Sláva barokní Čechie. Umění, kultura a společnost17. a18. století, Klášter sv. Jiří, 27. 4. – 28. 10. 2001.

Karel Škréta 1610-1674. Doba a dílo, Valdštejnská jízdárna, Jízdárna Pražského hradu, 26. 11. 2010 – 10. 4. 2011.

KONTAKT

marcela.vondrackova@ngprague.cz
+ 420 220 515 457
+420 775 886 987

Výstavy v národní galerii
Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…