Mgr. Lucie Večerníková

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2006–2016 Univerzita Karlova v Praze, obor archivnictví a pomocné vědy historické

2012–2015 Univerzita Karlova v Praze, dvouobor dějiny a kultura východního Středomoří ve starověku, starořečtina

2016 až dosud Archiv Národní galerie v Praze, odborná archivářka

Odborné zpracování a zpřístupnění osobních archivních fondů malířů a sochařů 19. a 20. století.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Večerníková Lucie, Sociální a demografický vývoj na panství Blatná v 17.-19. století (diplomová práce)

Večerníková Lucie,  Liberecko, Frýdlantsko, in: Eva Chodějovská (red.), Vojensko-topografické popisy k 1. vojenskému mapování (ed.) (v tisku)

KONTAKT

lucie.vecernikova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop