Mgr. Lenka Gyaltso

správkyně depozitáře

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

20022012 magisterské studium kulturologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

20042009 bakalářské studium sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze   

od 2012 doktorandské studium na Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

od 2005 lektorka Sbírky orientálního umění Národní galerie – čínské tušové malířství, tibetské malířství

2008–2011 kurátorka čínského a tibetského umění Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze

2009–2015 kurátorka tibetského umění Sbírky orientálního umění Národní galerie v Praze

od 2015 správkyně depozitáře Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze

ZAMĚŘENÍ

Tibetské malířství a tibetská oděvní kultura

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Gyaltso, L.: Tibetské oděvní doplňky – pokrývky hlavy, in: Textil v muzeu, Brno, 2010, s. 60-66.

Gyaltso, L.: Tibetské thangky – obrazy s příběhem, in Bulletin NG XXII-XXIII, Praha 2013, s. 161-175.

Gyaltso, L.: Východoasijské inspirace v současné módě, in: Polláková, P., ed.: Drak se probouzí, Národní galerie v Praze, Praha 2014, s. 121-136.

Gyaltso, L.: Zobrazení Congkhapy na tibetských thangkách ze Sbírky umění Asie a Afriky Národní galerie v Praze, in: Umenie Orientu. Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia uspořádaného při príležitosti výstavy Umenie Orientu, Bojnice, 2015, s. 117-122.

KURÁTORSKÁ A OSTATNÍ ODBORNÁ ČINNOST

2011 spoluautorka stálé expozice Umění Starého světa (čínské buddhistické umění, umění tibetského buddhismu, čínská malba) (palác Kinských, Národní galerie v Praze)

2015 spoluautorka výstavy Skrytá řeč rostlin (palác Kinských, Národní galerie v Praze) 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop