Mgr. Hana Dočkalová

kurátorka pro edukační činnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Kurátorka pro edukační činnost v Lektorském oddělení Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze ve Veletržní paláci, garantka programů pro MŠ, 1. a 2. st. ZŠ. Absolvovala Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Výtvarná výchova pro ZŠ, SŠ a ZUŠ. Věnovala se pedagogické a lektorské činnosti v organizacích: Lektorském oddělení SMSU, Mensa gymnázium o. p. s., Aeroškola a Výtvarná dílna Vinohrady. Zaměřuje se na zprostředkování umění za pomoci současných uměleckých tendencí.

OSTATNÍ KONFERENCE A PROJEKTY

Konference Dunajská Streda 10. – 11. 4. 2014
Prezentace – Estetická výchova na víceletých gymnáziích

Konference Mensa pro rozvoj nadání 2014 – 13. 3. 2014
Prezentace – Výchova skrze výtvarná média

2011–2013 Doprovodné programy pro výstavy ve Veletržním paláci – Sobotní otevřený ateliér k výstavám Domika Langa, Theodora Pištěka, Jiřího Koláře, Františka Kupky, Huga Demartiniho, Amalie Giacomini, Jana Křížka, Ceny Jindřicha Chalupeckého a dalších.

Od ledna 2009–2014 Aeroškola – Malá škola animace
Externí lektorka animačních kurzů pro děti, asistence na kurzech pro dospělé

2010–2013 Aertěk – filmový letní tábor
Lektorka edukačních programů, vedení jednoho z filmových týmů

KONTAKT

hana.dockalova@ngprague.cz
+420 224 301 044

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop