Mgr. et MgA. Oldřich Bystřický

kurátor pro edukační činnost & vedoucí oddělení vzdělávání a programů pro veřejnost

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

Působí jako lektor (od roku 2006) a kurátor pro vzdělávání (od roku 2009) ve Sbírce moderního a současného umění Národní galerie v Praze, kde garantuje koncepci a realizaci vzdělávacích programů s výtvarnými aktivitami a za použití nových médií pro SŠ. Koncipuje interaktivní studia pro krátkodobé výstavy. Připravuje výtvarné dílny pro mládež a dospělé i ve spolupráci se současnými umělci, specializuje se také na zprostředkování umění a architektury 20. století.
Studoval učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a Základní umělecké školy na KVV Pedagogické fakulty University Palackého v Olomouci (2001 – 2006) a malířství u Petra Veselého a Tomáše Lahody na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2006 – 2008).

Věnuje se také volné tvorbě – kresbě, malbě, performance či vytváření objektů a instalací.

V roce 2008 obdržel Cenu Josefa Hlávky.

Jako člen občanského sdružení Výlet spolupracoval na přípravě a realizaci site-specific akcí pro veřejnost v boskovické židovské čtvrti (2011, 2012) a na programu oživení unikátního modernistického kolektivního domu v Litvínově v rámci akce Koldům (2013).

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Oldřich Bystřický, Výtvarná kultura ve skleníku. in Prostor Zlín XVII, č. 3 / 2010, s. 8 – 11. ISSN 1212 - 1398

Oldřich Bystřický, Veřejnosti naproti – sahat a přetvářet dovoleno. in Kultura, umění a výchova II, 2014, č. 2, online: http://www.kuv.upol.cz/index.php?id_menu=11&seo_url=aktualni-cislo ISSN 2336-1824

OSTATNÍ PEDAGOGICKÁ ČINNOST

3 Workshopy na Benzínce. Soubor tvůrčích dílen s tematikou site-specific, objektové tvorby, instalací či performance pro studenty gymnázia Slaný na opuštěné benzínce - off space galerii současného umění. (Spolupráce Blanka Lhotáková) 22. 6. 2007, 14. 9. 2007

Externí lektor workshopu k výstavě MEDIA JUKEBOX II. – videoart, Galerie u Mloka Olomouc, červen 2004

Externí lektor workshopu experimentální fotografie, Galerie u Mloka Olomouc, 5. – 15. dubna 2004

KONTAKT

oldrich.bystricky@ngprague.cz
+420 224 301 201

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop