MgA. Adam Pokorný. Ph.D.

restaurátor

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

AVU v Praze, ateliér Restaurování malířských děl a polychromovaných plastik Prof. Karla Strettiho

NG v Praze, restaurátor se zaměřením na gotické a barokní umění. Vedle restaurátorské práce se zabývá historickými malířskými technikami. Působí jako pedagog na Akademii výtvarných umění v Praze.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Olga Kotková – Adam Pokorný, Technologický průzkum obrazu Sv. Lukáš kreslí P. Marii od Jana Gossaerta, zv. Mabuse, Bulletin of the National Gallery in Prague, Praha 2009, s. 31–41, 93–98.

Jan Klípa – Adam Pokorný – Jana Sanyová, Triptych se smrtí Panny Marie, zvaný Roudnický oltář. Poznámky k technice malby a k uměleckohistorickému kontextu, in: Acta Artis Acadamica, Příběh umění – proměny výtvarného díla v čase, eds. David Hradil – Janka Hradilová, Praha 2010, s. 189–226.

Adam Pokorný, Technika malby dvou Maulbertschových skic pro nástropní malbu Filosofického sálu Strahovské knihovny, in: Brána vědění. Filosofický sál Strahovské knihovny, Praha 2010, s. 46–53.

ODBORNÁ ČINNOST (výběr)

Karel Škréta, Portrét J. Sandrarta, 1634–1635

Hans von Aachen, Portrét J. Heintze

Petr Brandl, Vlastní podobizna zv. Lobkovická, kolem 1697

Frans Hals, Jasper Schade van Westrum, 1645

Český mistr, Zvěstování P. Marii, kolem 1460

Český mistr, Madona lnářská, kolem 1420

Mistr Litoměřického oltáře, Oltář se sv. Trojicí, kolem 1515

Maestro di Vico L’abete, Madona s dítětem, 1. pol. 13. stol.

KONTAKT

adam.pokorny@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop