Ing. Radka Šefců
chemicko-technologická laboratoř

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

FCHT VŠCHT v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek, obor restaurování a konzervování památek, absolventka

1994-1997  v soukromé projekční kanceláři Cubus specializované na rekonstrukci historických objektů

od 1998 v NG v Praze, Restaurátorské oddělení, chemicko-technologická laboratoř, kde se věnuje přírodovědným průzkumům, identifikaci historických anorganických a organických výtvarných materiálů uměleckých děl. Specializuje se na techniku středověkých výzdobných technik, na techniku malby a polychromie a v rámci prováděných expertíz se zabývá problematikou identifikace přírodních a novodobých syntetických barviv.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Radka Šefců: Materiálový průzkum obrazů Jakuba Schikanederain: Veronika Hulíková (ed.): Jakub Schikaneder (1855–1924), Národní galerie v Praze 2012, s. 247–259.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Výsledky průzkumu polychromie Madony rouchovanské a možnosti jeho interpretace, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 129–143.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková, Materiálový průzkum vybraných děl Mistra litoměřického oltáře a jeho dílny. Technika deskové malby, in: FÓRUM 2012 pro konzervátory-restaurátory, AMG, Brno 2012, s. 3–17.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Miroslava Novotná, Comparison of tin reliéf applied to the Rakovník and Rokycany altarpiece paintings, Bohemia, in: 2012 Vienna Congress The Decorative Conservation and the Applied Arts. Studies in Conservation, eds. Sharon Cather – Austin Nevin – Joyce H Townsend – Marika Spring – Jo Kirby Atkinson – Dinah Eastop, Suplement 1, Vol. 57, London 2012, s. 347–348.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Dorothea Pechová, Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy, Acta Artis Academica, Praha 2010, s. 165–188.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská, Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, Technologia artis 6, Praha 2008, s. 66–83.

Radka Šefců – Jiří Třeštík, Restaurátorské průzkumy – technika malby, in Olga Kotková (ed.): Albrecht Dürer – Růžencová slavnost, 1506–2006, Praha 2006, s. 255–279.

ODBORNÁ ČINNOST

Výběr z provedených materiálových průzkumů uměleckých děl:

Madona z Rouchovan, Národní galerie v Praze, 2011–2012

Mistr Rajhradského oltáře z Moravské galerie v Brně, 2011

Mistr Třeboňského oltáře, Národní galerie v Praze, 2010–2011

KONTAKT

radka.sefcu@ngprague.cz

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…