Ing. Radka Šefců

chemicko-technologická laboratoř

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

FCHT VŠCHT v Praze, Ústav chemické technologie restaurování památek, obor restaurování a konzervování památek, absolventka

1994-1997  v soukromé projekční kanceláři Cubus specializované na rekonstrukci historických objektů

od 1998 v NG v Praze, Restaurátorské oddělení, chemicko-technologická laboratoř, kde se věnuje přírodovědným průzkumům, identifikaci historických anorganických a organických výtvarných materiálů uměleckých děl. Specializuje se na techniku středověkých výzdobných technik, na techniku malby a polychromie a v rámci prováděných expertíz se zabývá problematikou identifikace přírodních a novodobých syntetických barviv.

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Radka Šefců: Materiálový průzkum obrazů Jakuba Schikanederain: Veronika Hulíková (ed.): Jakub Schikaneder (1855–1924), Národní galerie v Praze 2012, s. 247–259.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Anna Třeštíková, Výsledky průzkumu polychromie Madony rouchovanské a možnosti jeho interpretace, in: Helena Dáňová – Klára Mezihoráková – Dalibor Prix (eds.), Artem ad vitam. Kniha k poctě Ivo Hlobila, Praha 2012, s. 129–143.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková, Materiálový průzkum vybraných děl Mistra litoměřického oltáře a jeho dílny. Technika deskové malby, in: FÓRUM 2012 pro konzervátory-restaurátory, AMG, Brno 2012, s. 3–17.

Štěpánka Chlumská – Radka Šefců – Miroslava Novotná, Comparison of tin reliéf applied to the Rakovník and Rokycany altarpiece paintings, Bohemia, in: 2012 Vienna Congress The Decorative Conservation and the Applied Arts. Studies in Conservation, eds. Sharon Cather – Austin Nevin – Joyce H Townsend – Marika Spring – Jo Kirby Atkinson – Dinah Eastop, Suplement 1, Vol. 57, London 2012, s. 347–348.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská – Anna Třeštíková – Dorothea Pechová, Příklady použití fluoritu v malbě a sochařství pozdní gotiky a rané renesance v rámci památkového fondu Čech a Moravy, Acta Artis Academica, Praha 2010, s. 165–188.

Radka Šefců – Štěpánka Chlumská, Technika cínovaného reliéfu na deskových malbách Rakovnického, Rokycanského a Litoměřického oltáře, Technologia artis 6, Praha 2008, s. 66–83.

Radka Šefců – Jiří Třeštík, Restaurátorské průzkumy – technika malby, in Olga Kotková (ed.): Albrecht Dürer – Růžencová slavnost, 1506–2006, Praha 2006, s. 255–279.

ODBORNÁ ČINNOST

Výběr z provedených materiálových průzkumů uměleckých děl:

Madona z Rouchovan, Národní galerie v Praze, 2011–2012

Mistr Rajhradského oltáře z Moravské galerie v Brně, 2011

Mistr Třeboňského oltáře, Národní galerie v Praze, 2010–2011

KONTAKT

radka.sefcu@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop