Ing. Kateřina Hricková

Vědecký pracovník chemické laboratoře

Kateřina Hricková působí v NGP od r. 2016. Zabývá se materiálovými průzkumy uměleckých děl a výzkumem historických uměleckých technik. Specializuje se na identifikaci organických i anorganických výtvarných materiálů s využitím optické mikroskopie i moderních instrumentálních metod (Ramanova spektroskopie, rentgenová fluorescenční analýza). V rámci svého působení v NGP se podílí na řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury České republiky. Svou profesní odbornost prohlubuje působením na spřízněných odborných a sbírkotvorných pracovištích (Ústav chemické technologie restaurování památek Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, Národní památkový ústav, VOŠ umělecká a řemeslná).

Vzdělání

od 2014 doktorské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Makromolekulární chemie

2014–2016 bakalářské studium na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze, obor Učitelství odborných předmětů

2009–2014 bakalářské a navazující magisterské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Technologie konzervování a restaurování

Publikační činnost

Tomšová, K.; Ďurovič, M.; Drábková, K. The effect of disinfection methods on the stability of photographic gelatin, Polymer Degradation and Stability 129, 2016, s. 1–6.

Tomšová, K.; Ďurovič, M. Influence of disinfection methods on the stability of black and white silver gelatin prints, Journal of cultural heritage 24, 2017, s. 78–85.

Šefců, R.; Hricková, K.; Kmoníčková, M.; Antušková, V. Specializovaná databáze pigmentů a barviv, Národní galerie v Praze, Praha, 2017, ISBN: 978-80-7035-651-7.

Grantové projekty

2018–2022 Biodiverzita černobílých fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich dezinfekce, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV062

Odborná spolupráce

2018–2022 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců – Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV028

2016–2017 Historické technologie a moderní metody průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních technologií, Ministerstvo kultury České republiky, DF13P01OVV010

2016–2017 Pokročilý identifikační element pro rozpoznání archiválií, Ministerstvo vnitra České republiky, VI20162019037

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop