Ing. et BcA. Martina Bajeux Kmoníčková

Vědecký pracovník chemické laboratoře

Martina Bajeux Kmoníčková se zabývá materiálovou podstatou uměleckých děl. Zaměřuje se na instrumentální analytické metody, hlavně elektronovou mikroskopii ve spojení s energiově disperzní spektroskopií, dále na optickou mikroskopii, Ramanovu spektroskopii a XRF. Při práci v laboratoři NGP se také účastní řešení výzkumných projektů z programů Ministerstva kultury a Ministerstva vnitra ČR a odborně spolupracuje s dalšími vědeckými pracovišti (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Kriminalistický ústav Policie ČR).

Vzdělání a specializace

od 2017 Doktorské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Makromolekulární chemie

2012–2017 Magisterské studium na Fakultě chemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, obor Technologie konzervování a restaurování

2009–2012 Bakalářské studium na Fakultě architektury Českého vysokého učení technického v Praze, obor Průmyslový design

od 2016 Vědecký pracovník chemické laboratoře Národní galerie Praha

Publikační činnost (výběr)

Šefců, R.; Hricková, K.; Kmoníčková, M.; Antušková, V. Specializovaná databáze pigmentů a barviv, Národní galerie v Praze, Praha, 2017, ISBN: 978-80-7035-651-7.

Antušková, V.; Bilavčíková, H.; Kmoníčková, M.; Pitthard, V.; Šefců, R. Technika syntonos v díle Antonína Slavíčka. Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2017, s. 8–14.

Kmoníčková, M.; Ďurovič, M. Porovnání metod hromadného odkyselování Bookkeeper a Papersave na archivních vzorcích. Premosťovanie disciplín a druhov dedičstva – efektívna ochrana dedičstva v 21. storočí, CSTI 2018, 2018, ISBN 978-80-8060-435-6, s. 218–232.

Kmošek, J.; Odler, M.; Jamborová, T.; Msallamová, Š.; Šálková, K.; Kmoníčková, M. Archaeometallurgical study of copper alloy tools and model tools from the Old Kingdom necropolis at Giza, Old Kingdom Copper Tools and Model Tools, Archaeopress, 2016, s. 238–248.
ISBN 9781 78491 442 4.

Odborná spolupráce

2016–2018 Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách. Výzkum, interpretace, prezentace, Ministerstvo kultury České republiky, DG16P02B003.

2017−2020 Komplexní instrumentální metodika pro posuzování pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. století, Ministerstvo vnitra České republiky, VI20172020050.

2018–2022 Technologie ošetření a identifikace degradačních procesů keramických nálezů z hradčanských paláců - Metody restaurování a konzervování pórovité i slinuté keramiky a porcelánu, Ministerstvo kultury České republiky, DG18P02OVV028.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop