Mgr. Barbora Škaloudová

kurátorka pro edukační činnost

Barboba Škaloudová se od roku 2000 věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým (UPM, Galerie Rudolfinum, Kruh). Od roku 2002 působí jako kurátorka pro edukační činnost ve Sbírce moderního a současného umění ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

Spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol). Soustavně se věnuje i zprostředkovávání umění i nejmladším návštěvníkům (Otevřená výtvarná herna) nebo participuje na výstavních projektech, studiích (Pokoje  Dům umění ČB, Studia k výstavám v NG). V současnosti se věnuje nové koncepci nabídky programů pro školní skupiny.

Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Absolvovala studijní stáž v Dánsku (SFF). V rámci programu Leonardo da Vinci pracovala v centru pro současné umění Spacex v Anglii a Guggenheim Museum v Bilbau ve Španělsku.

PUBLIKACE, ČLÁNKY & VÝSTAVY

Abstraktní umění pod mikroskopem (spoluautorka O.Vršková); Co se nám line nad hlavou aneb Příběh čáry in Kritické listy 17/2005

Riskovat, proč ne?  in Výtvarná výchova, 2006, č.1, str. 12

Interdisciplinary Relationships between Art and Biology in Horizons: InSEA 2007, Collection of International congress

Umělec jako pedagog in Aktuální otázky zprostředkování umění (Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova), Masarykova Univerzita v Brně: 2007

ICT a Současné umění ve výuce – Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy (spolueditorky: Lucie Chocholová, L.Štůlová Vobořilová), Národní galerie v Praze: 2008

Proměny vizuálně obrazných vyjádření v galerijních animacích in Mezi viděním a věděním, UJEP:2009

FFFF Kupka (spoluautorky M. Trpišovská, L. Štůlová Vobořilová) Národní galerie v Praze:2013

Kraso(v)hled – Praktické náměty na výtvarné a enviromentální činnosti v předškolním věku, Raabe:2014

Umění na dosah (spoluautorka L. Štůlová Vobořilová) in Evropské přesahy Muzejní edukace, Západočeské muzeum v Plzni:2015

Výstava: Pokoje  možnosti prostoru, Dům umění České Budějovice 2015 (spoluautorka M. Steinbachová)

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop