Mgr. Barbora Škaloudová
kurátorka pro edukační činnost

Barboba Škaloudová se od roku 2000 věnuje zprostředkovávání moderního, současného umění a architektury dětem i dospělým (UPM, Galerie Rudolfinum, Kruh). Od roku 2002 působí jako kurátorka pro edukační činnost ve Sbírce moderního a současného umění ve Veletržním paláci Národní galerie v Praze.

Spolupracovala na vývoji a tvorbě vzdělávacích projektů (Galerie pro učitele, Škola a muzeum pod jednou střechou, Artcrossing, Architektura do škol). Soustavně se věnuje i zprostředkovávání umění i nejmladším návštěvníkům (Otevřená výtvarná herna) nebo participuje na výstavních projektech, studiích (Pokoje  Dům umění ČB, Studia k výstavám v NG). V současnosti se věnuje nové koncepci nabídky programů pro školní skupiny.

Vystudovala výtvarnou výchovu na Pedagogické fakultě UK. Absolvovala studijní stáž v Dánsku (SFF). V rámci programu Leonardo da Vinci pracovala v centru pro současné umění Spacex v Anglii a Guggenheim Museum v Bilbau ve Španělsku.

PUBLIKACE, ČLÁNKY & VÝSTAVY

Abstraktní umění pod mikroskopem (spoluautorka O.Vršková); Co se nám line nad hlavou aneb Příběh čáry in Kritické listy 17/2005

Riskovat, proč ne?  in Výtvarná výchova, 2006, č.1, str. 12

Interdisciplinary Relationships between Art and Biology in Horizons: InSEA 2007, Collection of International congress

Umělec jako pedagog in Aktuální otázky zprostředkování umění (Teorie a praxe galerijní pedagogiky, vizuální kultura a výtvarná výchova), Masarykova Univerzita v Brně: 2007

ICT a Současné umění ve výuce – Inspirace pro pedagogy výtvarné, hudební a mediální výchovy (spolueditorky: Lucie Chocholová, L.Štůlová Vobořilová), Národní galerie v Praze: 2008

Proměny vizuálně obrazných vyjádření v galerijních animacích in Mezi viděním a věděním, UJEP:2009

FFFF Kupka (spoluautorky M. Trpišovská, L. Štůlová Vobořilová) Národní galerie v Praze:2013

Kraso(v)hled – Praktické náměty na výtvarné a enviromentální činnosti v předškolním věku, Raabe:2014

Umění na dosah (spoluautorka L. Štůlová Vobořilová) in Evropské přesahy Muzejní edukace, Západočeské muzeum v Plzni:2015

Výstava: Pokoje  možnosti prostoru, Dům umění České Budějovice 2015 (spoluautorka M. Steinbachová)

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…