ak. mal. rest. Věra Dědičová
restaurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1972–1978  Akademie výtvarných umění v Praze, restaurátorství výtvarných děl

1978–1996  restaurování středověkých nástěnných maleb, barokních fresek, dřevěných záklopových stropů, závěsných obrazů, polychromovaných řezeb a zhotovování faksimilií iluminovaných rukopisů a historických stavebních plánů (převážně pro Archiv Pražského hradu - KP ČR)

1989–1992  Filozofická fakulta UK v Praze, postgraduální studium Dějiny umění a umělecké dílo minulosti

od 1993  v NG v Praze – převážně restaurování barokních polychromovaných řezeb a částečně obrazů, průběžná a preventivní péče o sbírkové předměty, dlouhodobé sledování stavu prostředí ve výstavních prostorách a depozitáři, dohled při přesunu, instalování odlitků s následnou údržbou hmatové stezky ve Schwarzenberském paláci; spolupráce restaurátora při přípravě výstav a stálých expozic NG.

ODBORNÁ ČINNOST

Výstava Ignác František Platzer. Sv. Jan Nepomucký – dar Rainera Kreissla NG  v Praze (klášter sv. Jiří); restaurování a spolupráce na katalogu výstavy

Výstavy NG: Josef Jiří Jelínek. Sochařská dílna z Kosmonos, Sláva barokní Čechie, Karel Škréta. Doba a dílo

Dílo sezony I. – Matyáš Bernard Braun. Sv. Juda Tadeáš (klášter sv. Jiří); restaurování sochy

Expozice barokního umění na zámku v DuchcověE

Expozice středověkého umění v Čechách a ve střední Evropě v klášteře sv. Anežky České

Expozice Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci

Expozice Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze ve Žďáru n. Sázavou

KONTAKT

vera.dedicova@ngprague.cz
+420 233 081 722 

Probíhající výstavy

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…