ak. mal. rest. Věra Dědičová

restaurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

1972–1978  Akademie výtvarných umění v Praze, restaurátorství výtvarných děl

1978–1996  restaurování středověkých nástěnných maleb, barokních fresek, dřevěných záklopových stropů, závěsných obrazů, polychromovaných řezeb a zhotovování faksimilií iluminovaných rukopisů a historických stavebních plánů (převážně pro Archiv Pražského hradu - KP ČR)

1989–1992  Filozofická fakulta UK v Praze, postgraduální studium Dějiny umění a umělecké dílo minulosti

od 1993  v NG v Praze – převážně restaurování barokních polychromovaných řezeb a částečně obrazů, průběžná a preventivní péče o sbírkové předměty, dlouhodobé sledování stavu prostředí ve výstavních prostorách a depozitáři, dohled při přesunu, instalování odlitků s následnou údržbou hmatové stezky ve Schwarzenberském paláci; spolupráce restaurátora při přípravě výstav a stálých expozic NG.

ODBORNÁ ČINNOST

Výstava Ignác František Platzer. Sv. Jan Nepomucký – dar Rainera Kreissla NG  v Praze (klášter sv. Jiří); restaurování a spolupráce na katalogu výstavy

Výstavy NG: Josef Jiří Jelínek. Sochařská dílna z Kosmonos, Sláva barokní Čechie, Karel Škréta. Doba a dílo

Dílo sezony I. – Matyáš Bernard Braun. Sv. Juda Tadeáš (klášter sv. Jiří); restaurování sochy

Expozice barokního umění na zámku v DuchcověE

Expozice středověkého umění v Čechách a ve střední Evropě v klášteře sv. Anežky České

Expozice Baroko v Čechách ve Schwarzenberském paláci

Expozice Barokní umění ze sbírek Národní galerie v Praze ve Žďáru n. Sázavou

KONTAKT

vera.dedicova@ngprague.cz
+420 233 081 722 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop