PhDr. Adriana Šmejkalová, Ph.D.

Kurátorka

VZDĚLÁNÍ A SPECIALIZACE

2019 Národní galerie Praha, palác Kinských – kurátorka kresby a grafiky 2. poloviny 20. století po současnost

2010–2018 Ústav pro dějiny umění FFUK, doktorské studium, téma dizertace: Zrcadlo reality v obrazech snů 19. a 20. století, Tvůrčí individualita versus chaos doby

2010–2018 Národní technické muzeum: Archiv NTM – výzkumný pracovník

2007 Galerie Spacex v Exeteru ve Velké Británii – centrum současného umění (grant EU – Program Leonardo da Vinci)

2003–2009 Národní galerie, Veletržní palác – Sbírka moderního a současného umění, kurátorka pro edukační činnost

2003–2009 Univerzita Karlova v Praze, FFUK, Dějiny výtvarného umění, magisterské studium, grant Grantové agentury Univerzity Karlovy, 2008–2009: Obecné principy zobrazování snů ve vizuální kultuře (rigorózní práce)

PUBLIKAČNÍ ČINNOST (výběr)

Adriana Šmejkalová, Komentář k lunárnímu snu Johannese Keplera. In: Sny mezi obrazem a textem. Tomáš Borovský / Radka Nokkala Miltová (ed.). Nakladatelství lidové noviny, Praha 2016, 92–103.

Adriana Šmejkalová, Válka v obrazech – futurismus a Bohumil Kubišta. In: Věda a technika v českých zemích v období první světové války. Jana Kleinová, Hana Králová (ed.). Praha 2016.

Adriana Šmejkalová, Sny rozumu – možnosti neokonstruktivismu, luminodynamismu a kinetismu na české výtvarné scéně šedesátých let 20. století. In: Věda a technika v Československu v 60. letech 20. století. Jana Kleinová, Michal Novotný (ed.). Praha 2012, 229–244.

Adriana Šmejkalová, Josef Fuchs / Mikuláš Galanda. In: Biografický slovník českých zemí, 19. díl. Marie Makariusová (ed.). Academia, Praha 2016. Alfred Grotte. In: Biografický slovník českých zemí, 20. díl. Marie Makariusová (ed.). Academia, Praha 2017.

KONTAKT

adriana.smejkalova@ngprague.cz

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop