Odborná činnost

Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze

Metodické centrum v Národní galerii v Praze bylo zřízeno v roce 2001 Ministerstvem kultury jako první metodické pracoviště v českém muzejnictví po roce 1989. Dnes patří do osmičlenné skupiny muzejních center, která poskytují pomoc a odbornou podporu podle zákona 122/2000 Sb. všem vlastníkům a správcům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek na MK ČR. Metodické centrum pro muzea výtvarného umění je, jak sám název získaný v roce 2007 napovídá, specializováno na sbírky výtvarného umění a na odborné činnosti s nimi spojenými.

Činnost Metodického centra pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze je od roku 2007 dotována z programu kulturní aktivity Ministerstva kultury a aktivity centra se odvíjejí od střednědobé koncepce činnosti, která je nyní aktualizována do roku 2016.

Hlavními oblastmi zájmu, které centrum vedle informační a poradenské činnosti dlouhodobě sleduje, jsou:

1)      Ochrana výtvarných sbírek – projekty:

  1. Restaurátorské semináře prezentující aktuální zkušenosti a metody práce restaurátorského institutu Opificio delle Pietre Dure ve Florencii  
  2. Bezpečnost muzejních sbírek

2)      Mobilita sbírek:

  1. prezentace aktuálních dokumentů z pracovních skupin OMC Collections Mobility při Evropské komisi
  2. organizace diskusních fór k praktický otázkám mobility muzejních sbírek v ČR

3)      Profesní standardy práce se sbírkami v galerií:

  1. metodické centrum se zapojilo do projektu Rady galerií na toto téma
  2. zpracovává podklady pro minimální standard bezpečnosti výtvarných sbírek a pro minimální standard mobility sbírek, které budou integrovat standardy ICOM a doporučení Evropské komise

4)      Zpracovávání příkladů dobré praxe na základě odborných činností a projektů v rámci NG a případně dalších galerií

Metodické centrum kooperuje také s oběmi profesními sdruženími – Radou galerií ČR a Asociací muzeí a galerií. V rámci vzdělávání budoucích muzejních pracovníků spolupracuje s Vyšší odbornou školou informačních služeb v Praze na vedení semestrálního kurzu „Sbírky výtvarných děl“ včetně organizování a vedení odborné praxe studentů v NG.

 

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop