Archiv

Archiv Národní galerie (ANG) je specializované odborné pracoviště, které se věnuje získávání, zpracování, ochraně a zpřístupňování archivních dokumentů vypovídajících o vývoji výtvarného umění. ANG shromažďuje dokumenty vzniklé v Národní galerii v Praze a u jejích právních předchůdců (Společnost vlasteneckých přátel umění, Krasoumná jednota pro Čechy, Moderní galerie, Českomoravská zemská galerie), a také písemné pozůstalosti výtvarných umělců, sběratelů, historiků, teoretiků a kritiků umění. Těchto osobních pozůstalostí spravuje ANG přes 160.

Archiv NG se skládá ze dvou oddělení. První oddělení ve Schwarzenberském paláci na Hradčanském náměstí spravuje fondy Národní galerie, jejích předchůdců a osobní fondy. Seznam fondů je uveden v samostatném odkazu na internetových stránkách NG. Druhé oddělení ve Veletržním paláci, tzv. Dokumentace NG, spravuje sbírky plakátů, výstavních katalogů, fotografií, výstřižků a dokumenty týkající se výstav NG. Časově se jedná o dokumenty vzniklé v souvislosti s činností NG, tj. po roce 1945. Bližší informace ke sbírkám ke stažení zde

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2016

Výroční zpráva Archivu Národní galerie v Praze za rok 2017

Pracovníci Archivu Národní galerie v Praze: 

Mgr. Tomáš Hylmar, vedoucí referátu
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Tel.: 233 081 735
E-mail: tomas.hylmar@ngprague.cz

Mgr. Lucie Večerníková, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Schwarzenberský palác, Hradčanské nám. 2, Praha 1)
Tel.: 233 081 729
E-mail: lucie.vecernikova@ngprague.cz

Mgr. Markéta Kudláčová, odborná archivářka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Tel.: 224 301 334
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz

Anna Ebenová, dokumentátorka
Adresa pro korespondenci: Staroměstské náměstí 12, 110 15 Praha 1
(Kancelář: Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7)
Tel.: 224 301 335
E-mail: anna.ebenova@ngprague.cz


Informace pro badatele a badatelské hodiny

Všichni badatelé jsou povinni nahlásit předem svou návštěvu archivu a sdělit, jaké archivní dokumenty chtějí studovat. Tuto informaci musí předat nejméně 5 pracovních dnů před zamýšlenou návštěvou. Následně bude badatelům sděleno, kdy jim budou archiválie předloženy.

Pracoviště ve Schwarzenberském paláci - Hradčanské náměstí 2, Praha 1
Provoz badatelny: úterý 9-16 hodin, středa 9-16 hodin
E-mail: archiv@ngprague.cz
Tel.: 233 081 728

Pracoviště ve Veletržním paláci - Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Provoz badatelny: čtvrtek: 9-12, 12,30-15 hodin
E-mail: marketa.kudlacova@ngprague.cz
Tel.: 224 301 334

Odborná činnost

Program následujících 7 dní

Generální partner

Komerční banka

Partneři

Kooperativa ŠKODA Auto The Pudil Family Foundation

Za podpory

Hlavní město Praha Ministerstvo kultury České republiky Společné století Evropský rok kulturního dědictví

Generální mediální partner

Česká televize

Děkujeme dalším partnerům…