Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další

Otevírací doba
úterý–neděle: 10–18 hodin, středa: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 200 Kč
Snížené 100 Kč
Rodinné 400 Kč
Školní skupiny 20 Kč

Veletržní palác
Dukelských hrdinů 47
Praha 7

Metro C – Vltavská
Tram 6, 17 – Veletržní palác
Tram 1, 2, 6, 8, 12, 17, 25, 26 – Strossmayerovo náměstí

Datum konání : 22.7.2015 - 18.10.2015
Místo konání: Veletržní palác

Egon Schiele sám sebe vnímal jako vizionářského a prorockého umělce, František Kupka vytvořil jednu z hlavních vývojových linií abstraktní malby prodchnutou spirituální energií, Joseph Beuys volal po revoluci pod titulem „sociální plastika“, Friedensreich Hundertwasser, ochránce životního prostředí, zase tvořil ve své podstatě holistické spirálové obrazy. Tyto zásadní umělecké postoje by nemohly vzniknout bez vazeb na tzv. „bosonohé proroky“. Někteří z nich patřili k umělcům-naturistům, jiní zase byli novodobými ztělesněními Ježíše Krista a další se považovali za sociální revolucionáře. Jejich význam pro umění moderny zůstal v podstatných rysech neodvyprávěným příběhem. Jejich jména – Karl Wilhelm Diefenbach, Gusto Gräser, Gustav Nagel jakož i Friedrich Muck-Lamberty a Ludwig Christian Haeusser – takřka upadla do zapomnění. Za svého života se však u širokého publika a v avantgardních kruzích těšili velké oblibě. A oceňovali je i umělci a intelektuálové, i když mnohdy pouze skrytě.

Pražská repríza frankfurtské výstavy představuje návštěvníkům více než 350 exponátů, zastoupena jsou díla Egona Schieleho, Františka Kupky, Johannese Baadera, Heinricha Vogelera, Josepha Beuyse, Jörge Immendorffa nebo Friedensreicha Hundertwassera včetně rozmanitého dokumentačního materiálu.

Expozice tak objevuje nikoliv pouze vzájemně související jevy, ale vykresluje i nečekané spojovací linie, a zasazuje tak „proroky“ a uměleckou avantgardu do dalekosáhlých společensko-historických souvislostí.

Kurátorka výstavy: Pamela Kort, Los Angeles/Berlín/Curych

Spolupráce: Veronika Hulíková, Rea Michalová

Výstavu připravila Schirn Kunsthalle ve Frankfurtu ve spolupráci s Národní galerií v Praze.

Při zahájení expozice Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser, Kupka, Beuys a další vystoupil německý výtvarník Jonathan Meese s performancí připravenou speciálně pro Národní galerii v Praze. Během ní ze svého úkrytu rozmlouval s osobnostmi proroků představenými v rámci výstavy. V Malé dvoraně Veletržního paláce je zároveň do 18. října 2015 instalován soubor jeho pláten My Über Daddys, která rovněž odkazují na působení a vliv proroků. Rozhovor s Jonathanem Meesem zde.

Doprovodný lektorský program výstavy ke stažení zde.

Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop