VÁCLAV HOLLAR A UMĚNÍ KRESBY

Otevírací doba
Po, Út, Čt, Pá, Ne: 10–18 hodin; St, So: 10–20 hodin
Vstupné
Základní 220 Kč
Snížené 150 Kč
Rodinné 350 Kč
Školní skupiny 30 Kč
Datum konání : 22.11.2019 - 23.2.2020
Místo konání: Palác Kinských

Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677) byl doposud na výstavách i v publikacích představován zejména jako grafik, méně už jako kreslíř. Národní galerie Praha vydala v roce 2017 monografii – soupisový katalog jeho kreseb, které mnohdy představují vrchol soudobého evropského kreslířského umění. Výstava bude vůbec poprvé zaměřena téměř výhradně na jeho kresby, na jejich uměleckou kvalitu a význam, který by měl být podtržen srovnáním s kresbami Hollarových předchůdců, současníků a následovníků, jako například Jorise Hoefnagela, Matthäe Meriana st., Rembrandta van Rijn, Lamberta Doomera nebo Francise Place a dalších. Nebude však chybět také několik grafických listů a obrazů od autorů, kteří měli k Hollarovu dílu nějaký vztah. NGP chce ukázat Hollarovy kreslířské kořeny a další možné inspirace, ale také jeho jedinečnost a význam v rámci evropského umění 17. století.

Na výstavě bude představena řada špičkových děl zapůjčených z významných evropských sbírek, například z londýnského British Musea, Londýn, Kupferstichkabinettu v Berlíně, z vídeňské Albertiny a mnoha dalších muzeí a také soukromých sbírek.

Kurátorka: Alena Volrábová

Záštitu nad výstavou přijal velvyslanec Britské ambasády v Praze Nick Archer. 

Kurátor

PhDr. Alena Volrábová, Ph.D.

ředitelka Sbírky grafiky a kresby
Profil

Doporučené produkty

Václav Hollar (1607‒1677): Kresby

Václav Hollar (1607‒1677): Kresby

Alena Volrábová
780 Kč
Budovy Expozice Výstavy Sbírky online Klub přátel E-shop