Foto Katarína Hudačinová.

Seznamte se s uměním ve sbírkách Národní galerie Praha

Cyklus komentovaných prohlídek 2021/2022

Víte, v kolika budovách se nachází expozice Národní galerie Praha? Prostřednictvím nového programu se seznámíte nejen se šesti objekty, ve kterých aktuálně NGP působí, ale také s díly, která se v jejich expozicích nacházejí.

Národní galerie Praha připravila pro širokou veřejnost cyklus komentovaných prohlídek, který ji seznámí s objekty NGP a uměleckými díly, která v sobě skrývají. Cyklus je určen všem zájemcům z řad veřejnosti, kteří se chtějí blíže seznámit s uměním, o něž NGP pečuje. Přednášet budou edukátoři/rky a kurátoři/rky NGP.

Den a čas

vždy ve čtvrtek 16.30⁠–⁠17.45 

Kurz probíhá od 9. září 2021 do 31. března 2022 (s výjimkou 28. 10., 18. 11., 23. 12., 30. 12. 2021).
Místa konání
Cena
  • Základní: 4000 Kč
  • Pedagogové, studenti, senioři nad 65 let, členové Klubu přátel NGP (kategorie Přítel plus a Podporovatel): 3600 Kč
  • Hradí se ve dvou splátkách po 2000 Kč (resp. 1800 Kč) – 1. splátka při registraci přes GoOut a 2. splátka do 6. ledna 2022
Předplatné zahrnuje 26 hodin komentovaných prohlídek či přednášek.

Zápis do kurzu

Zápis probíhá od 22. srpna 2021
prostřednictvím GoOut.

Změna programu vyhrazena. V případě malého počtu účastníků si vyhrazujeme právo akci zrušit. V případě vyhlášení mimořádných opatření vlády ČR z důvodu ochrany veřejného zdraví či jiných epidemiologických opatření může v krajním případě nastat změna termínů. Hygienické podmínky konání kurzu (roušky, dezinfekce, bariéry) budou v průběhu konání kurzu upravovány na základě platných předpisů. 

Program

2021
9. 9.     Architektura Anežského kláštera a život jeho zakladatelky sv. Anežky České, komentovaná prohlídka, AK
16. 9.   Ikonografie středověkého umění (Mistr Vyšebrodského oltáře, Mistr Třeboňského oltáře), komentovaná prohlídka, AK
23. 9.   Umění 1. poloviny 14. století (Madona zbraslavská, Mistr Michelské madony), komentovaná prohlídka, AK
30. 9.   Umění 2. poloviny 14. století (Mistr Theodorik, Votivní obraz Jana Očka z Vlašimi), komentovaná prohlídka, AK
7. 10.   Umění doby Václava IV. (Epitaf Jana z Jeřeně, Mistr Třeboňského oltáře), komentovaná prohlídka, AK
14. 10. Umění za vlády Jagellonců (Mistr Svatojiřského oltáře, Monogramista IP), komentovaná prohlídka, AK
21. 10. Otevřený depozitář Umění Asie, komentovaná prohlídka, VP
4. 11.   Představení Sbírky grafiky a kresby: Ženy, které přemohly muže, komentovaná prohlídka grafického kabinetu, SCHWP
11. 11. Jeviště barokního umění (P. P. Rubens, Rembrandt, K. Škréta, P. Brandl, M. L. Willmann), komentovaná prohlídka, SCHWP
25. 11. Cesty napříč Evropou ⁠–⁠ umělci v 16. a na počátku 17. století (A. Dürer, L. Cranach st., A. Bronzino, El Greco), komentovaná prohlídka, SCHWP
2. 12.   Obraz uměleckého života v rudolfínské Praze a expozice barokního sochařství (B. Spranger, J. Heintz st., H. von Aachen, F. M. Brokoff, M. B. Braun), komentovaná prohlídka, SCHWP
9. 12.   Nizozemská a italská města na mapě umění 17. století (Antverpy, Haarlem, Amsterdam, Benátky, Neapol ⁠–⁠ A. van Dyck, P. Breughel ml., L. Giordano, J. Bassano), komentovaná prohlídka, ŠP
16. 12. Významná umělecká centra 14. a 15. století (Siena, Florencie, Benátky, Záalpí ⁠–⁠ Bernardo Daddi, L. Monaco, C. Rosseli, H. Raphon), komentovaná prohlídka, ŠP

2022
6. 1.     Člověk 19. století ⁠–⁠ podoby/možnosti portrétu (K. Purkyně, P. Picasso, E. Filla), komentovaná prohlídka, VP
13. 1.   Svět člověka 19. století I ⁠–⁠ žánrová malba a zátiší (J. Schikaneder, J. Navrátil, P. Cézanne), komentovaná prohlídka, VP
20. 1.   Svět člověka 19. století II ⁠–⁠ krajinomalba od Vysočiny k Severnímu moři (A. Slavíček, J. Mařák, A. Sisley), komentovaná prohlídka, VP
27. 1.   Historická a náboženská malba 19. století (Ch. Ruben, J. Mánes, F. Ženíšek), komentovaná prohlídka, VP
3. 2.     Umění přelomu 19. a 20. století (J. Preisler, F. Kupka, G. Klimt), komentovaná prohlídka, VP
10. 2.   Sochařství 19. století (J. V. Myslbek, A. Rodin, J. Štursa), komentovaná prohlídka, VP
17. 2.   Svět První republiky (B. Kubišta, M. Oppenheimer, A. Renoir), komentovaná prohlídka, VP
24. 2.   Veletržní palác ⁠–⁠ architektura a design První republiky (Krásná jizba, Odeon), komentovaná prohlídka a přednáška, VP
3. 3.     Devětsil a avantgarda První republiky (K. Teige, Z. Pešánek, D34), komentovaná prohlídka, VP
10. 3.   Prager Secession, Galerie dr. Feigla a Topičův salon (M. Duras, O. Kokoschka, V. Vostřebalová-Fišerová), komentovaná prohlídka, VP
17. 3.   Další centra československého umění ⁠–⁠ Brno, Zlín, Košice, Užhorod (A. Procházka, P. Kotík, A. Jasszuch), komentovaná prohlídka, VP
24. 3.   Epilog První republiky ⁠–⁠ umělci proti fašismu (J. Čapek, J. Heartfield, Toyen), komentovaná prohlídka a přednáška, VP
31. 3.   Jak se připravuje nová expozice 1939⁠–⁠2019: Moderní umění, přednáška, VP