Dílna středověkého řezbáře

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Staňme se na chvíli středověkými řezbáři! Do naší dílny právě přišel donátor a rád by si u nás objednal sochu madony. Nejprve je potřeba sepsat smlouvu, a pak... Chcete vědět, jak bude příběh pokračovat? Během programu si povíme vše o vzniku středověkých soch a reliéfů a budeme obdivovat zručnost mistrů řezbářů. Čeká nás výtvarná aktivita v expozici, hra s draperií a na konec děti zjistí, jak se pracuje s řezbářskými dláty.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Madona strakonická, Madona plzeňská, Madona michelská, Madona z Hallstattu, Sv. Petr ze Slivice, odlitky středověkých děl z haptické expozice ad. 
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Využívá sbírek galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (skulpturální postup).
Poznámka: Program je určen pro 3. - 5. třídu ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min