Dílna středověkého malíře

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: 1. st. ZŠ

Povídání o Karlu IV. a jeho dvorním malíři Theodorikovi, o hradu Karlštejně a kapli sv. Kříže. Co všechno nám prozradí Theodorikovy obrazy? Seznámíme se s provozem dílny středověkého malíře, s tajemstvím vzniku deskových obrazů a s pojmy mistr, tovaryš, učedník, dílna, vzorník ad. Čeká nás nejprve výtvarná aktivita v expozici, poté společně proměníme dětský ateliér v „opravdovou Theodorikovu dílnu“, ve které vytvoříme obraz středověkou technikou.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Theodorik: Sv. Lukáš, Sv. Matouš, Sv. Karel Veliký, Sv. Kateřina, Sv. Ambrož, Sv. Řehoř Veliký, Vyšebrodský oltář ad. 
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Využívá sbírek galerií jako informačních zdrojů pro pochopení minulosti.
  • Porovnává různé interpretace vizuálně obrazného vyjádření a přistupuje k nim jako ke zdroji inspirace.
  • Užívá a kombinuje prvky vizuálně obrazného vyjádření (barevné plochy).
Poznámka: Program je určen pro 3. - 5. třídu ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min