Na sv. Jiří vylézají hadi a štíři

Typ programu: S tvořivou aktivitou
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ