Barevný svět

Typ programu: Pohybové / dramatické prvky
Stupně školy: MŠ, 1. st. ZŠ

Jakými barvami je zaplněn náš svět? Které barvy jsou základní a které odvozené, které teplé a které studené? A víte, že i barvy mají své „kamarádky“? Povídání a skupinové hry určené nejmenším seznámí děti zábavnou formou s mícháním barev a jejich vzájemnými vztahy, před obrazy budeme hledat barevné harmonie a kontrasty. Poodhalíme roušku tajemství výroby některých barev ve středověku a zjistíme, že i samotná barva může mít symbolický význam.

Díla, ke kterým se program vztahuje: Mistr Třeboňského oltáře: Třeboňský oltář, Madona Roudnická ad. 
Očekávané výstupy dle RVP PV:
  • Vnímat a rozlišovat druhy barev. 
  • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, nacházet společné znaky, podobu a rozdíl a vzájemné souvislosti mezi nimi). 
Očekávané výstupy dle RVP ZV:
  • Rozpoznává a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření (barvy); porovnává je a třídí na základě odlišností vycházejících z jeho zkušeností, vjemů, zážitků.
Poznámka: Program je určen pro  a 1. a 2. třídu ZŠ.
Cena programu: 100 Kč žák, pedagogický doprovod zdarma / Délka programu: 120 min